Pateicība „Giving for Latvia”

29. Jūnijs, 2018
Ievietoja: Dace Blaževiča

Ģimenes krīzes centrs "Mīlgrāvis"

images

Ģimenes krīzes centrs “Mīlgrāvis” ir saņēmis organizācijas “Giving for Latvia” mantisko ziedojumu – krēslus un plauktus.

Ģimenes krīzes centrā „Mīlgrāvis” tiek sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijā nonākušām sievietēm un sievietēm ar bērniem. Psihosociālo palīdzību saņem sievietes, kuras cietušas no vardarbības, grūtnieces un sievietes ar bērniem. Krīzes centrā mēnesī vidēji uzturas līdz 17 klientiem, gada laikā krīzes centrā uzturās līdz 70 personām.

Ar saņemto atbalstu Krīzes centrā ir uzlabojusies vide, sadzīves apstākļi, kurā uzturas sievietes un bērni, ir radīti ērti un mājīgi apstākļi rehabilitācijas procesa sekmīgai norisei.

Pateicamies Organizācijai www.givingforlatvia.com par sniegto atbalstu!!!