Pētījums par jauniešu izaicinājumiem un iespējām

16. Decembris, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem” ietvaros tika veikts jauniešu īstenots pētījums par izaicinājumiem un iespējām ar kurām sastopas jaunieši dažādās sociālās vidēs.

IMG_4729

 

Pētījuma metodoloģijas izstrādē un vienaudžu uzrunāšanā tika iesaistīti paši jaunieši, kas ļāva apgūt jaunas saskarsmes, kritiskās domāšanas un aktīvas līdzdalības prasmes. Jauniešu līdzdalības pētījuma vadītājs motivēja jauniešus iesaistīties pētījuma veikšanā, iepazīstināja ar pamatprincipiem, struktūru, metodēm pētījuma veikšanā, kā arī kopīgi izstrādāja anketu un vadīja rezultātu analīzes procesu. Pētījuma veikšanā tika iesaistīti jaunieši, kuri apmeklē nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” kopienas jauniešu radošu centru un pētījuma vadītājs (turpmākjauniešu pētījuma grupa). Jauniešu pētījuma grupa identificēja, ar kādām sociālajām vidēm jaunietis ikdienā sastopas un tās bija- ģimene, draugi, skola, internets, sabiedrība kopumā. Jaunieši grupā dalījās par to, kādi ir viņu novērojumi par dažādiem izaicinājumiem vienaudžu vidū. Visas refleksijas tika fiksētas, lai pēc tam tiktu izveidota aptaujas anketa.

Rezultātā anketā tika noformulēti 18 jautājumi, lai noskaidrotu jauniešu viedokli par izaicinājumiem un iespējām dažādās sociālajās vidēm. Jautājumi tika formulēti tā, lai jaunieši labāk tos varētu uztvert. Iegūtie rezultāti kopumā varētu palīdzēt jaunatnes darba speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, mentoriem un citiem speciālistiem labāk izprast jaunieti, viņa skatījumu un situāciju.

Kopumā tika aptaujāti 350 jaunieši, kas atbilst vismaz vienam no sociālā riska kritērijiem- atrodas ārpusģimenes aprūpē, ir mācību grūtības, atrodas sociālās korekcijas programmā, atrodas bērnunamā, atkarības, klaiņošana, jaunieši. Tika izveidotas 2 veidu anketas: elektroniskā anketa portālā www.visidati.lv un papīra formāta anketa. Anketas tika izplatītas: • sociālajos portālos Facebook un Instagram.

Pētījuma ietvaros jauniešu pētījuma grupa organizēja arī fokusa grupas diskusiju, kurā piedalījās 7 dalībnieki, kas apmeklē kopienas jauniešu radošo centru un ir sociālā riska jaunieši. Fokusa grupas mērķis bija padziļinātāk izprast dalībnieku viedokli par to, kā jaunieši jūtas un ar kādiem izaicinājumiem sastopas dažādās sociālajās vidēs.

Diskusijā tika uzdoti tādi jautajumi kā: kas raksturo mūsdienu jaunieti? Kādas ir jaunieša vērtības? Kā jaunietis jūtas sabiedrībā un ar kādām grūtībām sastopas? Kādas ir jauniešu intereses?

Fokusa grupas dalībnieki mūsdienu jaunieti raksturo kā neatlaidīgu, piedzīvojumiem kāru, no tehnoloģijām atkarīgu. No vienas puses jaunietis tiecas iepazīties ar jauniem cilvēkiem un socializēties ar vienaudžiem, bet no otras puses, labāk izvēlas komunicēt ar tehnoloģiju palīdzību. Piemēram, vienai jauniete ir sarežģīta komunikācija ar savu tēvu, tāpēc viņa sūta garas elektroniskās ziņas tēvam uz telefonu, lai risinātu konfliktu. Mūsdienās jaunieši aktīvi lieto dažādas vielas, piemēram, cigaretes. Tas jauniešu vidū vairs nav nekas īpašs. Viena dalībniece atzina, ka viņa dienā izlieto vienu paciņu cigarešu. Smēķē no 10 gadu vecuma, tagad viņai ir 14 gadi un domā par “atmešanu”. Dalībniekiem radās diskusijas par to, vai jauniešiem tiešām nesatrauc tas, kas notiek sabiedrībā. Mūsdienās jaunieši seko līdzi jaunākajām ziņām sociālajos portālos. Visbiežāk jauniešus satrauc sabiedrībā tas, kas var ietekmēt viņu dzīvi vai ģimeni. Piemēram, ekonomiskās situācijas, kad tiek paaugstinātas preču cenas. Lielākā daļa jauniešu neseko līdz un neinteresējas par politiskajām norisēm, tas šiet pārāk garlaicīgi. Viens no fokusa grupas dalībniekiem atzina: „Šobrīd es par savu nākotni nedomāju, neko vēl neesmu izdomājis, ko darīt, bet nedaudz tas satrauc.”

Detalizētaka informācija par jauniešu atbildēm