Pētījums par Latvijas audžuģimenēm

3. Novembris, 2016
Ievietoja: Dace Blaževiča

Projekts

Laika posmā no 2016. gada marta līdz augustam Oak fonda finansētā projekta „ Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem! „ ietvaros tika īstenots pētījuma par Latvijas audžuģimeņu kapacitāti. Pētījuma galvenie uzdevumi:
• noskaidrot, ar kādam grūtībām audžuģimenes sastopas praksē,
• noskaidrot audžuģimeņu vajadzības atbalsta sistēmas pilnveidošanai,
• izpētīt audžuģimeņu specializāciju iespējas.

Ar pētījumu ir iespēja iepazīties šeit.