Pilotprojekts “Drošas ģimenes vides pakalpojums”

28. Decembris, 2018
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

123

Pilotprojekts “Drošas ģimenes vides pakalpojums” darbojas kopš 2017. gada augusta, sadarbībā Sociālo pakalpojumu aģentūrai ar Rīgas Sociālo dienestu, Rīgas bāriņtiesu un VSAC “Rīga” struktūrvienību “Pļavnieki”.
Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta audžuģimene Rīgā deklarētiem bērniem no 0-3 gadi krīzes situācijā, uzreiz pēc izņemšanas no bioloģiskās ģimenes. Šis vecumposma tika izvēlēts, jo bērni visbiežāk nonāk VSAC “Rīga” struktūrvienībā “Pļavnieki”. Pakalpojums tiek nodrošināts 6 mēnešus.
Būtiski – audžuģimene, kura uzņem zīdaiņus viens no vecākiem ir pastāvīgi mājās.

Šādās situācijās, kad bērns jāuzņem nākamajā dienā pēc izņemšanas no bioloģiskās ģimenes, par bērna veselības stāvokli informācija ir niecīga vai nav.

Tādēļ, audžuģimenes pirms dalības “Drošas ģimenes vides pakalpojuma” ietvaros ir piedalījušās vienas dienas apmācības ar tādu speciālistu dalību kā – bērnu infektologs, klīniskais psihologs (Autisma kabinets), bērnu neirologs, psihologs.
Sadarbībā ar VSAC “Rīga” struktūrvienību “Pļavnieki” pakalpojuma periodā bērniem katrus trīs mēnešus tiek nodrošināta bērna psihomotorās attīstības vērtējums pēc Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodes, hidroterapijas procedūras, masāžas bērnam, pēc nepieciešamības.
Tiek nodrošinātas sociālā darbinieka konsultācijas un klātbūtne tikšanās laikā ar bioloģiskajiem vecākiem, kā arī supervizora pakalpojums.
Laika periodā līda 2018. gada decembrim pakalpojumu saņēmuši 16 bērni.