Pirmā 2018.gada vasaras nometne bērniem audžuģimenēs, aizbildnība, adopcijā un viesģimenēs

8. Jūnijs, 2018
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

nometne

Pirmās nometnes pēdējā dienā visi joprojām ir koši un smaidīgi. Šīs vasaras laikā Sociālo pakalpojumu aģentūra sadarbība ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI) rīkos nometnes 7 vietās bērniem audžuģimenēs, aizbildnībā, adopcijā un  un viesģimenēs.

Otra nometne sāksies jau nākamajā nedēļā – Kurzemē, Pelču internātpamatskolā no 11.-15.jūnijam. Paldies dalībniekiem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem par labo sākumu!!!