Praktiskās nodarbības aizbildņiem un adoptētājiem

31. Janvāris, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

Aizbildņi un adoptētāji! Aicinām Jūs uz izglītojošu semināru – praktiskām nodarbībām!

24.februārī  2019.gadā no plkst.10.00 līdz 16.00 Klostera ielā 4, Rīgā, Rīgas reģiona Ārpusģimeņu aprūpes un atbalsta centrā „Dūja”

Lektore  – Lolita Strode (praktizējoša mediatore, juriste)

ĢIMENES UN SKOLAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI CEĻĀ UZ SAVSTARPĒJO CIEŅU UN SAPRATNi

* Ģimenes kopīgas telpas izveidošana
* Ģimenes locekļu lomas, pienākumi un tiesības
* Izpratne par izglītojamo un pedagogu tiesībām un pienākumiem
* Izpratne par komunikācijas barjerām un to pārvarēšana
* Ieskats vienaudžu mediācijā