Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs

8. Maijs, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

DSC_6530_2

Sociālo pakalpojumu aģentūra kopš 2019. gada februāra piedalās projekta “Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs” īstenošanā, realizējot aktivitātes pilsētas centra teritorijā.

Projekta mērķis ir ieviest praksē Rīgas pašvaldībā izstrādāto mobilā jaunatnes darba modeli, pilnveidojot jaunatnes darbinieku profesionālās kompetences – praktiskās iemaņas darbam ar ielu jauniešiem pilsētas apkaimēs.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. veikt praktisku ielu jaunatnes darbu, uzrunājot un veidojot kontaktu ar ielu jauniešiem;
  2. veikt praktisku ielu jaunatnes darbu pilsētas apkaimēs, aktivizējot un iesaistot ielu jauniešus iesaistei vietējās kopienas iniciatīvās;
  3. veikt praktisku ielu jaunatnes darbu, sniedzot individuālu psihoemocionālo atbalstu ielu jauniešiem personības attīstībai un izaugsmei;
  4. veikt pieredzes un prakses apkopošanu un izvērtēšanu, izstrādājot Metodoloģisko vadlīniju projektu ielu jaunatnes darbam pilsētas apkaimēs.

Īstenojot projektu,  tiks veikts praktisks ielu jaunatnes darbs ar sociālā riska jauniešiem vai jauniešiem, kuri lielāko dienas daļu pavada uz ielas, rosinot viņus izmantot pašvaldībā pieejamos jaunietes darba instrumentus, kā arī sniedzot individuālu psihoemocionālo atbalstu viņu personības attīstībai un pilnveidei, ņemto vērā jauniešu vajadzības un iespējas.

 

Tāpat projekta ietvaros tiks būtiski attīstītas un pilnveidotas jaunatnes darbinieku profesionālās kompetences darbam ar ielu jauniešiem, kas ir nozīmīgs faktors turpmākā ielu jaunatnes darba attīstībā pašvaldībā.