ProjektiProjekts “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

6. Marts, 2018

Šī gada martā Aģentūra sāk īstenot projektu “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”.  Projekta mērķis ir veicināt sociālā riska jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā, attīstot “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitāti. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: Kopienas jauniešu resursu centra kapacitātes stiprināšana. Apmācības: 1)Reselieces pieeja jauniešu resursu atklāšanā; 2) Kopējas stratēģijas izstrāde brīvprātīgā darba […]

Specializēto audžuģimeņu apmācību pilotprojekts

6. Marts, 2018

Š.g. marta mēnesī Sociālo pakalpojumu aģentūra realizē pilotprojekta apmācības specializētajām audžuģimenēm. Apmācības notiek Oak finansētā projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros un tajās piedalās pieredzējušas audžuģimenes no visas Latvijas. Tiek piedāvāti 5 apmācību moduļi: krīzes audžuģimenes, ģimenes bērniem ar speciālām vajadzībām, ģimenes bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, ģimenes pusaudžiem un ģimenes, kurās […]

DARI jauniešu un mentoru brauciens uz Bruknu

1. Marts, 2018

Pusaudžu saskarsmes veicināšanas programma DARI tiek īstenota kopš 2017.gada rudens.  Īpašs brauciens uz Bruknu programmas jauniešu un mentoru saliedēšanai, kopīgām sarunām. Katram programmas jaunietim ir savs mentors – atbalsta un uzticamības persona, kas palīdz saskatīt šī brīža situāciju, meklēt risinājumus problēmām, gan arī izvirzīt un sasniegt nākotnes mērķus.    

Seminārs “Kognitīvās neirozinātnes pamati – kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un kā labāk dzīvot ar un starp cilvēkiem”

28. Februāris, 2018

  Sakarā ar lielo interesi, š.g. 24.aprīlī atkārtoti organizējam semināru “Kognitīvās neirozinātnes pamati – kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un kā labāk dzīvot ar un starp cilvēkiem”. Semināra lektore Dr.Sandra Vestermane – neiroloģe, kura strādā pie zinātniskā darba neirobioloģijas jomā. Seminārā tiks runāts par to,ka kognitīvā neirozinātne meklē prāta darbības skaidrojumu smadzeņu šūnās notiekošajos procesos un tostarp atbild […]

Skolēnu diskusija ” Cienot sevi, cieni citus”

9. Februāris, 2018

Sociālo pakalpojumu aģentūra projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” Jelgavas novada 10 izglītības iestādēs organizē skolēnu un grupu diskusiju “Cienot sevi, cieni citus”. Diskusijas mērķis ir veicināt spēju pieņemt citus un mainīt attieksmi pret citādo citos – personām ar īpašām vajadzībām, dzimumu atšķirībām, personības iezīmēm. Diskusijas draudzīgā gaisotnē skolēniem ir iespēja labāk […]