ProjektiApmācības Bulgārijā “Pusaudžu reselience: aizsargājošie faktori un prevencija”

9. Novembris, 2017

Aģentūra ir partneris Bulgārijas organizācijas SAPI izstrādātajā projektā “Bērnu resursu stiprināšana vardarbības prevencijai”, kas  tika uzsākts jau 2016.gadā. No šī gada 31.oktobra līdz 2.novembrim projekta ietvaros Sofijā notika apmācības “Pusaudžu reselience: aizsargājošie faktori un prevencija”. Apmācības vadīja Marko Ius (Padovas Universitāte, Itālija). Apmācību laikā tika analizēts bērna multidimensionālais pasaules modelis (dažādo sistēmu mijiedarbība) un naratīva […]

Projekta PROTI un DARI uzsākšana

5. Novembris, 2017

No 03. oktobra Nodibinājums ” Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību īsteno projektu „ PROTI un DARI” . Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un […]

IMG_0058

Aktivitātes ” Par labāku Pasauli”

8. Oktobris, 2017

Šā gada augustā Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” speciālistiem un Latvijas audžuģimenēm bija lieliska iespēja iepazīties ar Slovēnijas pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem. Kopīgās aktivitātēs ģimeņu nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” ietvaros “Ķoņu dzirnavās” un kopīgā pieredzes apmaiņas seminārā Rīgā Slovēnijas asociācija ” Par labāku Pasauli” iepazīstināja ar labo pieredzi, kā darbojoties ar bērniem un jauniešiem […]

Sieviešu vasaras skola Jelgavas novadā

3. Oktobris, 2017

No 21.augusta līdz 23.augustam norisinājās veselību veicinošā projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”,Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros. Vasaras skolas mērķis bija veicinātnovada sieviešu zināšanas un prasmes par ikdienas relaksācijasmetodēm, izzināt sevi, kā arī uzlabot fizisko veselību kustību nodarbībās. Nometnē piedalījās 30sievietes vecumā no __ līdz __ gadiem, to organizēja Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar […]

Projekts ”Atbalsts audžuģimeņu kustībai”

16. Septembris, 2017

26.08.2017.Liepājā Kurzemes sociālo pakalpojumu centrā Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība „Estere” īstenoja projektu ”Atbalsts audžuģimeņu kustībai”. Projektu finansiāli atbalstīja Liepājas Dome. Pasākumā piedalījās Liepājas audžuģimenes un audžuģimenes, kuras audzina Liepājas bērnus, Liepājas aizbildņu ģimenes un biedrības „ Estere” biedri. Sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu izglītoties bija aicināti arī Liepājas Karaostas dienas centra riska ģimenēm „Cerība bērniem” […]