Projekti

ESF projekts “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir uzsācis ESF finansēta projekta „Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Projekta mērķis:

  • nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai attīstītu un nostiprinātu šo bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas, uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un sekmētu iekļaušanos sabiedrībā;

  • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem un aizbildņiem, kā arī audžuģimenēm, lai sniegtu nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu un fizisko rehabilitāciju;

  • nodrošināt profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu sociālās rehabilitācijas speciālistiem.

Galvenās darbības: sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām identificē 50 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs, tai skaitā pie bioloģiskajiem vecākiem, adopcijā, pie aizbildņa vai audžuvecākiem un vienojas par šo bērnu, kā arī viņu likumisko pārstāvju un audžuģimeņu dalību projektā.

Galvenā mērķa grupa ir bērni līdz 17 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem, kuru rezultātā ir noteikta invaliditāte, un kuri aug adopcijā un aizbildnībā, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātā ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenēs, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir kādā no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, galvenokārt Rīgā un Pierīgas novados.

Vienlaikus mērķa grupa ietver arī bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri aug savās bioloģiskajās ģimenēs. Papildus nosacījums paredz, ka projektā iesaistītie bērni pašlaik nesaņem valsts nodrošinātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nepiedalās citos Eiropas Savienības līdzfinansēto sociālo pakalpojumu projektos.

Plānotie rezultāti: nodrošināta sociālā rehabilitācija 50 bērniem, katram no tiem 10-20 nedēļu laikā saņemot nepieciešamos sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 40 nodarbību apmērā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 20 nodarbību apmērā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm.

Ja vēlaties saņemt pakalpojumus projekta ietvaros, lūdzu sazinieties ar Sociālo pakalpojumu aģentūras sociālo darbinieci Inetu Pavloviču-Gleizdi, 29128214.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”Seminārs “Profesionālās izdegšanas profilakse un pašpalīdzība”

17. Marts, 2019

Laipni aicināti 21.martā, no 11:00-17:00, “Radošo iniciatīvu centrā”, Rīgā, Elizabetes ielā 31, pagalma ēkā, 3.st. uz semināru “Profesionālās izdegšanas profilakse un pašpalīdzība”. Semināru vadīs: NATĀLIJA MOROZOVA – klīniskā psiholoģe, krīzes intervences speciāliste un EMDR terapeite,  kurai ir ilgstoša darba pieredze ar cilvēkiem akūtās krīzes situācijās, suicidāliem klientiem, vardarbīgiem un antisociāliem klientiem, klientiem ar neirotiskiem un personības traucējumiem. Pieteikties pa e-pastu: izglitibascentrs@agentura.lv

Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs

14. Februāris, 2019

No šī gada februāra Sociālo pakalpojumu aģentūra kā partnerorganizācija ir sākusi realizēt projektu “Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs”, veicot aktivitātes centra rajonā. Projekta mērķis ir ieviest praksē Rīgas pašvaldībā izstrādāto mobilā jaunatnes darba modeli, pilnveidojot jaunatnes darbinieku profesionālās kompetences – praktiskās iemaņas darbam ar ielu jauniešiem pilsētas apkaimēs. Projekta galvenās aktivitātes: veikt praktisku […]

KOGNITĪVI BIHEIVIORĀLĀ (UZVEDĪBAS) PIEEJA DARBĀ AR KLIENTIEM –NEGATĪVAS AUTOMĀTISKAS DOMAS

31. Oktobris, 2018

2018,gada 8.novembrī plkst. 10.00 – 16.00 aicinām uz 8 ak.st. semināru : “KOGNITĪVI BIHEIVIORĀLĀ (UZVEDĪBAS) PIEEJA DARBĀ AR KLIENTIEM –NEGATĪVAS AUTOMĀTISKAS DOMAS”. Semināra mērķis ir sniegt iespēju dalībniekiem iegūt zināšanas par kognitīvi biheiviorālas pieejas pamatprincipiem un to izmantošanu darbā ar klientiem, apgūt un trenēt prasmes negatīvu domu noteikšanā un to maiņā. Semināru vadīs MARINA BRICE […]

Psihoterapeites Ainas Poišas seminārs

23. Oktobris, 2018

2018.gada 24.oktobrī aicinām uz ģimenes psihoterapeites Ainas Poišas semināru “Personības un ģimenes dinamika caur grūtībām uz dzīves bilanci”. Seminārā tiks aplūkotas tādas tēmas, kā izpratne par konfliktu būtību un atbildības sadalījumu; dzīves posmu kvalitātes apzināšanās; starppaaudžu komunikācijas spēju uzlabošana; psihoemocionālā mantojuma analīze; vecāku klātbūtne jeb neesamība; ģimenes sistēmas radītās psiholoģiskās aizsardzības; dzīves izjūtas un uzvedības […]

Iecavas kultūras namā būs aplūkojama Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”

3. Oktobris, 2018

No 8.oktobra līdz 26.oktobrim Iecavas kultūras namā Iecavā, Rīgas ielā 18 būs aplūkojama fotomākslinieka Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”. 30 lielformāta darbos tverti mirkļi audžuģimeņu un aizbildņu dzīves dažādībā un pieredzē, bērnu smieklos un skumīgākos brīžos. Fotogrāfs savu veikumu raksturo īsi – ieskatieties viņu acīs! Izstāde  kliedēs arī mītu par pilnīgu bērnu dzīves noslepenošanu […]