Projekti

ESF projekts “Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir uzsācis ESF finansēta projekta „Sabiedrībā balstīta sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Projekta mērķis:

  • nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai attīstītu un nostiprinātu šo bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas, uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un sekmētu iekļaušanos sabiedrībā;

  • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem un aizbildņiem, kā arī audžuģimenēm, lai sniegtu nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu un fizisko rehabilitāciju;

  • nodrošināt profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu sociālās rehabilitācijas speciālistiem.

Galvenās darbības: sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām identificē 50 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs, tai skaitā pie bioloģiskajiem vecākiem, adopcijā, pie aizbildņa vai audžuvecākiem un vienojas par šo bērnu, kā arī viņu likumisko pārstāvju un audžuģimeņu dalību projektā.

Galvenā mērķa grupa ir bērni līdz 17 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem, kuru rezultātā ir noteikta invaliditāte, un kuri aug adopcijā un aizbildnībā, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātā ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenēs, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir kādā no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, galvenokārt Rīgā un Pierīgas novados.

Vienlaikus mērķa grupa ietver arī bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri aug savās bioloģiskajās ģimenēs. Papildus nosacījums paredz, ka projektā iesaistītie bērni pašlaik nesaņem valsts nodrošinātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nepiedalās citos Eiropas Savienības līdzfinansēto sociālo pakalpojumu projektos.

Plānotie rezultāti: nodrošināta sociālā rehabilitācija 50 bērniem, katram no tiem 10-20 nedēļu laikā saņemot nepieciešamos sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 40 nodarbību apmērā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 20 nodarbību apmērā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm.

Ja vēlaties saņemt pakalpojumus projekta ietvaros, lūdzu sazinieties ar Sociālo pakalpojumu aģentūras sociālo darbinieci Inetu Pavloviču-Gleizdi, 29128214.

 Attēlu rezultāti vaicājumam “ESF finansēta projekts”Iecavas kultūras namā būs aplūkojama Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”

3. Oktobris, 2018

No 8.oktobra līdz 26.oktobrim Iecavas kultūras namā Iecavā, Rīgas ielā 18 būs aplūkojama fotomākslinieka Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”. 30 lielformāta darbos tverti mirkļi audžuģimeņu un aizbildņu dzīves dažādībā un pieredzē, bērnu smieklos un skumīgākos brīžos. Fotogrāfs savu veikumu raksturo īsi – ieskatieties viņu acīs! Izstāde  kliedēs arī mītu par pilnīgu bērnu dzīves noslepenošanu […]

Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā

10. Septembris, 2018

Kopš šī gada pavasara Aģentūra īsteno NVO fonda programmas ietvaros atbalstītu projektu “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”. Sešu mēnešu laikā ir notikušas darbinieku apmācības, izstrādāta stratēģija mērķtiecīgam darba ar riska jauniesiem brīvprātīgā darba kontekstā. Ir notikuši semināri Latvijas reģionos, ar atsevišķām organizācijām un pašvaldībām uzsākta sadarbība. Jauniešiem joprojām ir pieejamas “Reseliences grupas nodarbības”, projektu […]

Plānotie semināri Izglītības centrā līdz gada beigām

9. Septembris, 2018

11.09.2018.Seminārs “Kognitīvās neirozinātnes pamati : kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un kā labāk dzīvot ar un starp cilvēkiem” II daļa. Semināra lektore: ārste – neiroloģe SANDRA VESTERMANE 17.10.2018. un 15.11.2018. Autorprogramma konsultēšanā “Ievads integratīvajā konsultēšanā. 9 saules” (1.un 2.daļa) Programmas autors un lektors: ārsts – psihiatrs, transpersonālais psihoterapeits, pirts meistars JURIS BATŅA 24.10.2018.Seminārs “Personības un […]

Seminārs “Kognitīvās neirozinātnes pamati – kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un kā labāk dzīvot ar un starp cilvēkiem 2.daļa

26. Augusts, 2018

Turpinot semināru ciklu kognitīvājā neirozinātnē, piedāvājam 2.semināru, kurš notiks 11.septembrī plkst.10.00 – 16.00.Seminārā tiks aplūkoti šādi temati: Motivācija un lēmumu pieņemšana – (kā notiek lēmumu pieņemšana; apzinātas  rīcības neirobioloģiskie aspekti; kā limbiskā sistēma zina ko darīt u.c.). Komunikācija un valoda – (valodas neirobioloģiskie modeļi smadzenēs; valodas uztveres un artikulācijas kopsakarības; smadzeņu valoda u.c.); Mācīšanās, atmiņa un uzmanība – neirobioloģiskie pamati (mācīšanās un atmiņas […]

Starptautisks vasaras seminārs

12. Augusts, 2018

SPA Izglītības centrs aicina profesionāļus un interesentus uz starptautisku semināru “Kā pilnveidot savu personību, lai darbs ar jauniešiem būtu produktīvāks” Seminārā tiks demonstrēta izglītības teātra pieeja, kuru var izmantot speciālisti, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, grūtības integrēties sabiedrībā u.c. Izglītības teātri plaši izmanto darbā ar jauniešiem, risinot dažādas sociāli nozīmīgas tēmas […]