Projekts ”Atbalsts audžuģimeņu kustībai”

16. Septembris, 2017
Ievietoja: Dace Blaževiča

Projekts

26.08.2017.Liepājā Kurzemes sociālo pakalpojumu centrā Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība „Estere” īstenoja projektu ”Atbalsts audžuģimeņu kustībai”. Projektu finansiāli atbalstīja Liepājas Dome. Pasākumā piedalījās Liepājas audžuģimenes un audžuģimenes, kuras audzina Liepājas bērnus, Liepājas aizbildņu ģimenes un biedrības „ Estere” biedri. Sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu izglītoties bija aicināti arī Liepājas Karaostas dienas centra riska ģimenēm „Cerība bērniem” jaunieši. Ar izglītojošām lekcijām projekta dalībniekus uzrunāja Dr. Gundars Kuklis , psiholoģe Sarmīte Štāle. Jauniešiem ārsts pastāstīja, kā dažādas atkarības ilgtermiņā ietekmē ķermeņa veselību. Vecākiem bija iespēja uzzināt, kā dažādas atkarības darbojas kā kompensācijas mehānismi vardarbībā cietušiem bērniem, kā kopā vecākiem un bērniem atbrīvoties no dvēseles sāpēm un izvairīties no atkarībām. Psiholoģe S. Štāle jauniešiem stāstīja, kā atpazīt sevi un organizēt radošai dzīvei. Vecāki mācījās, kā atvieglināt bērnu piesaisti iejūtoties svešā ģimenē un saīsināt iekļaušanās procesu, kas savukārt mazinātu konflikta situācijas un pasargātu gan pieaugušo ,gan bērnu no nervu pārslodzes un izdegšanas.
Pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni darbojās biedrības „Baringtons ” radošajā darbnīcā ēnu teātrī iestudējot pasaku „Vecīša cimdiņš” ,ko nobeigumā bija iespēja noskatīties mammām un vecmāmiņām. Mazākie bērni mīļas auklītes vadībā krāsoja, zīmēja un rotaļājās. Pasākuma nobeigumā dalībnieki mielojās ar gardumiem, rotaļājās ,dejoja un ieguva jaunus draugus stiprinot sadraudzību un sadarbību. Pasākumam ir nozīmīgi ieguvumi: jaunieši ir aicināti mainīt domāšanu pozitīvas izpausmes virzienā attīstot sevī dvēseles spēkus, lai pārvarētu vardarbības sekas. Pieaugušajiem savukārt ir sniegtas zināšanas, kā veicināt kontaktu ar bērniem, radīt uzticēšanos ,kas veicina emocionālu atveseļošanos. Pasākums ir stiprinājis audžuvecāku savstarpējās attiecības ,veicinājis kopības sajūtu un savstarpējo atbalstu nostiprinot parliecību par kopīgu misiju- ar mīlestību un sirsnību palīdzēt bērnam grūtībās, viņu izaudzinot par sabiedrībai un nākotnes Latvijai derīgu cilvēku.
Margita Grulle
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības „Estere” vadītāja
k.t.26762245,margita.lagzdina@inbox.lv

_MG_9909