Projekts “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

6. Marts, 2018
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Kopienas jauniešu radošais centrs

brave-have-courage-strong

Šī gada martā Aģentūra sāk īstenot projektu “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”.  Projekta mērķis ir veicināt sociālā riska jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā, attīstot “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitāti.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

  1. Kopienas jauniešu resursu centra kapacitātes stiprināšana. Apmācības: 1)Reselieces pieeja jauniešu resursu atklāšanā; 2) Kopējas stratēģijas izstrāde brīvprātīgā darba attīstīšanai sociālā riska jauniešu vidē; 3) Mentors – mērķis un iespējamie izaicinājumi.
  2. Sociālā riska jauniešu līdzdalība un iesaiste brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes ietvaros paredzētas iknedēļas “Resiliences grupas”, projektu izstrādes nodarbības  un iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā.
  3. Semināri reģionos. Paredzēts skaidrot specifiku sadarbojoties ar sociālā riska jauniešiem, ieguvumus iesaistot jauniešus brīvprātīgajā darbā, kā arī resiliences pieejas priekšrocības. Semināra dalībnieki apgūs metodes kā iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā.
  4. Rokasgrāmata “Brīvprātīgais darbs sociālā riska jauniešu vidē. Reseliences pieeja” izstrāde.
  5. Video materiāla izveide par sociālā riska jauniešu līdzdalības veicināšanas procesu.
  6. Projekta administrēšana.

Aktivitātes tiks īstenotas laika periodā no 1.03.2018. -31.10.2018. Aktivitāšu īstenošanas vietas Rīga, Liepāja, Smiltene, Jelgava, Daugavpils.

Projekta rezultātā būs stiprināta Kopienas jauniešu resursu centra cilvēkresursu kapacitāte, būs izveidota kopēja stratēģija sociālā riska jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā, labā prakse ar rokasgrāmatas, izveidotā video un semināru palīdzību izplatīta Latvijas reģionos.

Projekts finansiali atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētā programmā “NVO fonds” 2018, Valsts budžeta programma 2001-2017.