“PROTI un DARI” aktivitātes jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem

24. Janvāris, 2018
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Projekts

Sociālo Pakalpojumu Aģentūra kopš 2017.gada nogales ir uzsākusi īstenot projektu “Proti un Dari”, lai palīdzētu jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un nav reģistrēti kā bezdarbnieki saskatīt karjeras un izglītības iespējas.  Uzsākot darbu, ir iezīmējušās pavisam dažādas jauniešu mērķa grupas.  Viena no tām ir jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem. Viena mazā grupa ar 6 dalībniekiem jau darbojas, otra top un ja būs interese, veidosim arī trešo.

Jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem piedāvājam: 1) saskarsmes prasmju pilnveidošanas grupas, 2) kino klubu ar diskusijām, 3) apmācību seminārus vieglajā valodā par darba un izglītības iespējām, 4) ekskursijas uz NVA, SIVA, potenciālajām darba vietām, 5) kultūras pasākumus, 6) individuālo izvērtēšanu karjeras iespēju noteikšanai, 7) intensīvu mentora individuālo atbalstu. Paralēli jau uzsāktajam tiešajam darbam ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem veicam pētniecisko darbu lai apzinātu esošo situāciju, apkopotu galvenās problēmas un labās prakses piemērus karjeras un izglītības iespēju attīstīšanai Latvijā un citās valstīs.

Projekts turpināsies vēl gandrīz visa gada garumā, tāpēc aicinām jauniešus pieteikties dalībai projektā. Kritēriji – nemācies, nestrādā, neesi reģistrējies kā bezdarbnieks un esi vecumā no 15-29 gadiem.

Saziņai 229728401 (Aiga), aromane@inbox.lv

nap-es