Rīgas reģiona “Ģimeņu atbalsta centrs DŪJA”

21. Janvāris, 2019
Ievietoja: Margita Kalniņa – Laksa

Ziņa

Ārpusģimenes aprūpes ģimeņu atbalsta centrs “Dūja” ir nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība, kas izveidota, lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem ar bērniem.

Adrese: Klostera iela 4, Rīga, Vecrīga
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005081
e-pasts: centrsduja@agentura.lv
Vadītāja- Ulla Antona, m.26564258, ulla.antona@agentura.lv

Atbalsta centrs darbojas ar mērķi:

  • veicināt ģimenes veida aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • izveidot un īstenot profesionālu atbalsta sistēmu, kuras ietvaros atbalstu sniedz gan audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, gan bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
  • veidot starpinstitucionālu sadarbību.

Atbalsta centra kompetencē ir:

  • īstenot atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem;
  • konsultēt audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
  • veicināt iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā;
  • veicināt sociālā dialoga attīstību, līdzdarboties politikas veidošanā un īstenošanā bērnu institucionālai aprūpei alternatīvās aprūpes jomā, u.c.