Rokasgrāmata “Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

7. Novembris, 2018
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

vaks-rokasgramatai-3

Aģentūra izveidojusi rokasgrāmatu par jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā, izmantojot reziliences pieeju. Rokasgrāmatas saturā ir iekļauta skaidrojoša informācija par rezilienci, to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par brīvprātīgo darbu kā vienu no reziliences stiprināšanas veidiem.

Rokasgrāmata elektroniski pieejama: 

Rokasgrāmata izveidota NFO fonda programmas projekta “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā” ietvaros.