Seminārs “Saskarsme un bērna attīstība pirmspusaudža un pusaudža vecumposmā”

13. Augusts, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Audžuģimeņu atbalsta centri

Seminārs notiks 2019.gada 20.augustā plkst.10.00. Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrā “Dūja”

  • Vecumposma psiholoģiskais un fizioloģiskais raksturojums. Attīstības psiholoģiskie uzdevumi.
  • Smadzeņu un nervu sistēmas neirobioloģija.
  • Uzvedības problēmas (manipulācija, melošana, klaiņošana, rupjība u.c.) un risinajumi.

Lektore  – Jurita Smiltiņa
(mg.psych.,  doktora grāda pretendente, praktizejoša psiholoģe, sertificēta smilšu spēļu terapeite)

 Pēc apmācībām tiks izsniegta apliecība

Aizbildņiem un audžuģimenēm, kas sadarbojās ar Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centru „Dūja”, seminārs ir bezmaksas, citiem interesentiem – 50 eiro

Pieteikties pa tālruni 29128214 vai elektroniski – centrsduja@agentura.lv