Sieviešu vasaras skola Jelgavas novadā

3. Oktobris, 2017
Ievietoja: Dace Blaževiča

Projekts

No 21.augusta līdz 23.augustam norisinājās veselību veicinošā Vs3 (2) projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”,Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros. Vasaras skolas mērķis bija veicinātnovada sieviešu zināšanas un prasmes par ikdienas relaksācijasmetodēm, izzināt sevi, kā arī uzlabot fizisko veselību kustību nodarbībās. Nometnē piedalījās 30sievietes vecumā no __ līdz __ gadiem, to organizēja Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar nodibinājumu „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra”.
Pirmā diena iesākās aktīvi, nometņu vadītājam, Kārlim Medniekam iesaistot sievietes dažādos jautros saskarsmes prasmju treniņos, kur dāmas mācījās prezentēt sevi pārējai grupai un atklāja sevī jaunus resursus. Neiztika, protams, bez pārpratumiem un smiekliem, tomēr, šīs dienas atklāsmes vairoja sasvstarpējo cieņu, saticību un prieku par kopā būšanu. Dienas gaitā tika izspēlētas interaktīvas spēles ar improvizācijas elementiem, savukārt dienas beigās visi dalījās pārdomās par piedzīvoto.
Otrajā dienā psiholoģe Agita Iļjučonoka mācīja, kā pārvarēt kognitīvo rauksmi un tikt galā ar dažādām problēmsituācijām dzīvē, kā arī praktizēt apzinātības tehnikas. Dāmām bija iespēja aktīvi līdzdarboties un pat izspēlēt problēmu atvairīšanu, iejūtoties dažādās lomās. Lekciju vēl jo patīkamāku darīja iespēja izbaudīt pēdējos vasaras saules starus zem ābelēm „Jaunlīdumos”. Savukārt dienas otrā puse pagāja radošā gaisotnē, visiem veidojot personīgās nākotnes kolāžas ar vietējo koordinatori Ievu Štokmani, bet vakars noslēdzās ar māksalas terapiju, Ilzes Plūmes vadībā. Vakara noslēgumā, visus pārņēma patīkams nogurums pēc vērtīgi pavadītas dienas un iegūtām jaunām atziņām, jo īpaši par mākslas terapijas nozīmi.
Pēdējā dienā Arseny Pavlovsky radoši darbojās ar dāmām, zīmējot dzīves koku un atbildot uz jautājumiem par pozitīvu emociju radīšanu ikdienā, savukārt dienas otrā puse pagāja sievišķīgās enerģijas apzināšanā ar Santu Ķempeli Cigun nodarbībā.
Noslēgumā, atvadu aplī dāmas dalījās ar saviem iespaidiem par piedzīvoto un viennozīmīgi izteica lielu pateicību organizatoriem, speciāstiem un pārējām dalībniecēm par burvīgo kopā pavadīto laiku un izteica vēlmi satikties nākošo gadu vēlreiz šādā pašā pasākumā.