Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā

10. Septembris, 2018
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Kopienas jauniešu radošais centrs

40248431_1863582473733609_1515452809229631488_o

Kopš šī gada pavasara Aģentūra īsteno NVO fonda programmas ietvaros atbalstītu projektu “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”.

Sešu mēnešu laikā ir notikušas darbinieku apmācības, izstrādāta stratēģija mērķtiecīgam darba ar riska jauniesiem brīvprātīgā darba kontekstā. Ir notikuši semināri Latvijas reģionos, ar atsevišķām organizācijām un pašvaldībām uzsākta sadarbība.

Jauniešiem joprojām ir pieejamas “Reseliences grupas nodarbības”, projektu izstrādes nodarbības, kā arī tiek veikts brīvprātīgais darbs ar mentoriem. Jaunieši ir veikuši brīvprātīgo darbu nometnēs, organizējuši aktivitātes vienaudžiem, darbojušies audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju salidojumos, palīdzējuši veikt tehniskus darbus izstāžu iekārtošanā, veidojuši vizuālas ilustrācijas u.tt.

Projekta noslēguma periodā tiks pabeigta rokasgrāmatā “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā. Resiliences pieeja”, kurā būs pieejama gan teorētisks skaidrojums par resiliences pieeju, vecumposma specifiku un saistību ar brīvprātīgo darbu, gan arī praktiski pielietojamas metodes reseliences stiprināšanai. Otrs liels darbs, kas vēl ir tapšanas procesā ir video materiāls par Aģentūras jauniešu programmām, ar lielu akcentu uz pašu jauniešu skaidrojumu – kāpēc viņi ir izvēlējušies iesaistīties Aģentūras aktivitātēs un veikt brīvprātīgo darbu.