Specializēto audžuģimeņu apmācību pilotprojekts

6. Marts, 2018
Ievietoja: Jurita Smiltiņa

Projekts

Š.g. marta mēnesī Sociālo pakalpojumu aģentūra realizē pilotprojekta apmācības specializētajām audžuģimenēm. Apmācības notiek Oak finansētā projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros un tajās piedalās pieredzējušas audžuģimenes no visas Latvijas. Tiek piedāvāti 5 apmācību moduļi: krīzes audžuģimenes, ģimenes bērniem ar speciālām vajadzībām, ģimenes bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, ģimenes pusaudžiem un ģimenes, kurās ievieto bērnus, kuri cietuši no vardarbības. Katrā modulī apmācības tiek organizētas 3 dienas, t.i. 24 ak.stundas kopā.

2.03. veiksmīgi tika uzsāktas apmācības specializēto krīzes audžuģimeņu modulī. Apmācību dalībnieki dalījās savā pieredzē, idejās un uzdeva jautājumus, kuri ir īpaši svarīgi ģimenēm, kuras uzņems bērnus krīzes situācijā. Šajā apmācību modulī tika piesaistīti tādi speciālisti, kā bērnu psihiatrs, Theraplay metodes speciālists, ģimenes psihoterapeits, kā arī psihoterapeits – atkarību speciālists. Apmācības pārējos moduļos notiks visu marta mēnesi.