Starptautiskās projektu programmas

Oak projekts „Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!”

oak cropped-cropped-7a38a47c5d768292b215c2a0722c5d1b.jpg

Ar Oak fonda finansiālu atbalstu laika posmā no 01.08.2015.-31.07.2018. tiek īstenots projekts „Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!”. Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstošu ģimenes vidi Latvijas bērniem, kas ir palikuši bez vecāku gādības. Projekts ir balstīts uz Latvijas Nacionālas attīstības plānu 2014.–2020.gadam un saistīts ar Labklājības ministrijas izstrādātajām deinstitucionalizācijas vadlīnijām.
Projekts ietvaros laika posmā no 2015.-2018. gadam ir paredzēts realizēt sekojošas aktivitātes:
Apmācības un supervīzijas:
1) Apmācības un supervīzijas speciālistu komandām reģionos, kuras veic bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu un bērnu individuālo DI atbalsta plāna izstrādi,
2) Apmācības un supervīzijas bērnu aprūpes centru darbiniekiem jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Audžuģimeņu kustības veicināšana:
1) Pētījums par audžuģimeņu kapacitāti,
2) Kapacitātes pilnveides programmas izstrāde audžuģimenēm ar zemu aprūpes kvalitāti,
3) Reģionālo audžuģimeņu atbalsta centru darbības nodrošināšana,
4) Kampaņa „ Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē!”.
Atbalsts bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes:
1) Pusaudžu no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm patstāvības veicināšanas programma, kas ietver:
– Grupu nodarbības pusaudžiem personības resursu stiprināšanai un sadarbības prasmju veicināšanai,
– Mentora pakalpojumu,
– Speciālistu konsultācijas,
– Nometnes un izbraukuma darbnīcas.

Ar Oak fonda finansiālu atbalstu ir izveidota mākslas fotogrāfa Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”

21

Fotomākslinieks Valters Poļakovs sadarbībā ar Nodibinājumu „ Sociālo pakalpojumu aģentūra” , Rīgas domes Labklājības departamentu un Oak fonu ir izveidojis  fotogrāfiju izstādi “Izaugt ģimenē”. 30 lielformāta darbos tverti mirkļi audžuģimeņu un aizbildņu dzīves dažādībā un pieredzē, bērnu smieklos un skumīgākos brīžos. Fotogrāfs savu veikumu raksturo īsi – ieskatieties viņu acīs!

Izstāde  kliedē arī mītu par pilnīgu bērnu dzīves noslepenošanu jaunās datu regulas aspektā. Precīzi un godprātīgi ievērojot nepieciešamo saskaņošanu, respektējot bērnu un ģimeņu tiesības, iespējams publikai piedāvāt vizuāli piesaistošus un emocionāli uzrunājošus stāstus. Vajadzīga tikai griba, zināšanas un savstarpēja uzticēšanās. Izstādes mērķis ir iedrošināt ģimenes kļūt par audžuģimenēm. Pēc izstādes atklāšanas 2018. gada 15. maijā Ed. Smiļģa Teātra muzejā Ģimenes dienas ietvaros, izstāde ir ceļojusi pa Latviju uzrunājot ģimenes dažādos Latvijas novados. Izstāde tika izstādīta Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Iecavas novadā un būs skatāma Tukuma pilsētā, Smiltenē un citviet.

046A0028wMAT_9955046A5501IMG_0557IMG_0639 MAT_0121

 

 

 

 

Specializēto audžuģimeņu apmācību pilotprojekts

Š.g. marta mēnesī Sociālo pakalpojumu aģentūra realizē pilotprojekta apmācības specializētajām audžuģimenēm. Apmācības notiek Oak finansētā projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros un tajās piedalās pieredzējušas audžuģimenes no visas Latvijas. Tiek piedāvāti 5 apmācību moduļi: krīzes audžuģimenes, ģimenes bērniem ar speciālām vajadzībām, ģimenes bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, ģimenes pusaudžiem un ģimenes, kurās ievieto bērnus, kuri cietuši no vardarbības. Katrā modulī apmācības tiek organizētas 3 dienas, t.i. 24 ak.stundas kopā.

2.03. veiksmīgi tika uzsāktas apmācības specializēto krīzes audžuģimeņu modulī. Apmācību dalībnieki dalījās savā pieredzē, idejās un uzdeva jautājumus, kuri ir īpaši svarīgi ģimenēm, kuras uzņems bērnus krīzes situācijā. Šajā apmācību modulī tika piesaistīti tādi speciālisti, kā bērnu psihiatrs, Theraplay metodes speciālists, ģimenes psihoterapeits, kā arī psihoterapeits – atkarību speciālists. Apmācības pārējos moduļos notiks visu marta mēnesi.

Bērna vajadzībās balstīts audžuģimeņu sistēmas modelis Latvijā

2017. gada 09.maijā Labklājības ministrijā tika organizēta Bērna vajadzībās balstīta audžuģimeņu sistēmas modeļa prezentācija. Modelis ir izstrādāts balstoties uz Audžuģimeņu pētījumā apkopoto datu analīzes.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/tiks-ieviests-audzugimenu-registrs-veidotas-specializetas-audzugimenes-un-atbalsta

http://www.delfi.lv/news/national/politics/veidos-specializetas-audzugimenes-un-ieviesis-datu-registru.d?id=49299861

http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/nakamgad-ieviesis-audzugimenu-registru-un-veidos-specializetas-audzugimenes.d?id=49301033

http://www.ziemellatvija.lv/cilvekzinas/citas-zinas/izmainas-adoptetaju-aizbildnu-un-audzugimenu-sistema-96475

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/ar-jauniem-atbalsta-pasakumiem-plano-palielinat-audzugimenu-skaitu-liepaja-208754

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/riita-intervija/arija-martukane-par-bernunamu-sistemu-un-audzugimenem.a86225/

http://www.progresivie.lv/2017/10/25/ka-izglabt-sistemas-bernus/

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf

file:///C:/Users/Dace/Downloads/SPA_petij%20(1).pdf

tap.mk.gov.lv/doc/2017_09/LManot_280917_BTAL.2154.docx

Bērnu bāreņu aprūpes centru darbinieku apmācības

20170620_120457
Sociālo pakalpojumu aģentūras Izglītības centrs šobrīd veiksmīgi realizē Bērnu bāreņu aprūpes centru darbinieku 3 dienu (24 ak.st.) apmācības “Resiliences jeb dzīvesspēka pieejas un Kid’s skills metodes pielietošana saskarsmē ar bērniem”.Tikko noslēgušās apmācības pirmajām 2 apmācību grupām, kuras pārstāvēja Rīgas, Elejas, Irlavas un Kokneses BBAC.
Apmācību dalībnieki augstu novērtēja piedāvāto iespēju apgūt abas metodes, jo atzina, ka tās dod praktisku palīdzību ikdienas saskarsmē un darbā ar bērniem un pusaudžiem, kuriem ir uzvedības traucējumi un pārdzīvotas vardarbības pieredze.27.06. un 29.06. apmācības turpinās nākamās 2 grupas.

Bērnu vajadzību un mūsu iespēju samērošana

15. jūnijā Liepājā, Latviešu biedrības namā notika konference “Bērnu vajadzības un mūsu iespējas”. Notikumu organizēja nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” un Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība “Estere” sadarbībā ar Šveices fondu Oak . Pasākuma galvenais mērķis – ģimeniskas vides nodrošinājums bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem.
Pēdējos mēnešos aktualizētie problēmgadījumi bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes iestādēs bija papildus motīvs jau iepriekš publiski izskanējušiem uzstādījumiem – nodrošināt maksimāli ģimenisku vidi bērniem, kuriem noteiktu apstākļu dēļ tā ir liegta vai ierobežota.
Lielākais vairums iesaistīto institūciju vismaz vārdos atbalsta bērnu vajadzību pilnvērtīgāku un harmonisku piepildījumu deinstitucionalizācijas (DI) procesa attīstību. Tomēr traucē dažāda būtības izpratne un normatīvo aktu darbības formāls interpretējums. Konference deva iespēju citādāk paraudzīties uz darbības lauku un tā elementiem kā arī samērot audžuģimeņu, aizbildņu un adotētāju atbalsta kustības sasniegto un problēmas dažādos reģionos.
Lielāko interesi notikums raisīja nozari pārraugošo struktūru darbiniekos. Piedalījās bāriņtiesu un sociālo dienestu darbinieki no 16 reģiona novadiem, kas vērtējams kā labs sasniegums. Tiesa, nebija neviena no pašvaldību lēmējinstitūciju augstākās vadības, ko skaidrot ar tikko notikušajām vēlēšanām var tikai daļēji. Gandrīz puse konferences dalībnieku pārstāvēja audžuģimenes. Kopumā pasākumu apmeklēja aptuveni 80 cilvēku.
Latvijas Universitātes profesore, sociālantropoloģe Aivita Putniņa savā referātā pievērsās klišeju un dažādās izpratnes bremzējošiem faktoriem administratīvo institūciju darbā kā arī šauri definētiem morālās un fiziskās vardarbības jēdzieniem kā rezultātā gaidītais rezultāts un problēmu risinājumi nevar tikt sasniegti. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Kurzemes referente Iveta Arāja norādīja uz bērnu tiesību ievērošanas samērojumiem ar pašvaldību iespējām un arī izpratni.
Profesionālo audžuģimeņu asociācijas “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne iepazīstināja DI procesa pētījuma rezultātiem pašu audžuģimeņu vērtējumā, norādot uz vairākām iestrādēm, kuras atrodas tikai attīstības sākuma posmā. Tika prezentēta Rīgas pieredze audžuģimeņu atbalsta sistēmas veidošanā, ko prezentēja atbalsta centra “Dūja” vadītāja Gundega Filatova. To, ka DI procesu nevar producēt kā universālu brīnumnūjiņu, akcentēja Jelgavas centra “Elizabete” pārstāves, norādot uz atzīstamu institucionālās aprūpes izmantošanu.
Mājīgumu un neformālu sasaisti konferences ritumā ievija dziedošā Seržānu audžuģimene kā arī Liepājas un Brocēnu audžuģimeņu bērni.
Konstatējums, ka dalībnieku dominējošais vairākums uzmanīgi sekoja ziņojumiem un dalījās savā pieredzē, apliecina organizētā notikuma vajadzību un arī tālāk attīstāmu pieredzes apmaiņas un problēmu risinājumu platformas nepieciešamību. Tālāk attīstāma arī pašvaldību ieinteresētības un izpratnes stiprināšana godīgā un profesionālā sarunu formātā.
Materiālu sagatavoja
Dzintris Kolāts,
nodibinājuma “Sociālo paklpojumu aģentūra” sabiedrisko attiecību konsultants

Pusaudžu saskarsmes veicināšanas programmas DARI pirmais izlaidums

IMG_6221IMG_2342IMG_2361IMG_2378
04.jūnijā ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu noslēdzās pirmā Saskarsmes veicināšanas treniņprogramma pusaudžiem „ DARI” . Programmas ietvaros 15 pusaudžiem bija iespēja apgūt komunikācijas un līderisma prasmes, attīstīt savus radošos talantus, kā arī uzlabot prasmes konfliktu risināšanā.
~Viss, ko mēs darām, mūs iespaido. Ja mēs darām labu, jūtamies laimīgi, ja ļaunu,-nelaimīgi. Tevī pašā ir īsta laime. Mērķi sasniedz ar sirdi. Patiesa un iedvesmas pilna sirds tiecas tālāk par prātu.~

Noslēgušās apmācības bērnu izvērtēšanas ekspertiem

20161018_14495120161018_14494620161018_144925

Š.g. oktobra beigās veiksmīgi noslēgušās apmācības speciālistiem par bērnu individuālo izvērtēšanu deinstitucionalizācijas procesā. Apmācības noritēja Oak projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!”ietvaros un tajās tika apmācīti vairāk kā 100 speciālisti – fizioterapeiti, ergoterapeiti, sociālie darbinieki un psihologi no visiem Latvijas reģioniem. Mācību programmā tika ietvertas šādas sadaļas: DI process Latvijā un pasaulē, Bulgārijas kolēģu pieredze DI procesa realizācijā, riski un labās prakses piemēri; mērķa grupas un izvērtēšanas metožu raksturojums; kontakta veidošana un komunikācijas metodes ar bērniem, kuriem ir komunikācijas grūtības; izvērtēšanas mērķis, izvērtēšanas procesa modelēšana u.c. Minētās sadaļās savā pieredzē dalījās lektori:Ieva Leimane-Veldmeijere (RC ZELDA direktore), Zane Kronberga (klīniskā psiholoģe, Latvijas Autisma Centrs), Mg.Psych.Inese Bordāne, supervīzors un sociālais darbinieks Kārlis Viša, kā arī Alexandrina Dimitrova (Executive Director of the Cedar Foundation, Bulgārija).
No novembra mēneša apmācītajiem speciālistiem tiek nodrošinātas supervīzijas, kuras notiks visu periodu, kamēr tiks veikta izvērtēšana

Konference „ Bērna vajadzības-mūsu iespējas” Slampē

img_1108
Šā gada 03.novembrī, Tukuma novada Slampē, Zemgales kultūras pils zālē nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar Tukuma novada domi organizēja konferenci „ Bērna vajadzības- mūsu iespējas”. Konference tika organizēta Oak Fonda finansētā projekta „ Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros.
Rīgas plānošanas reģiona speciālistiem, kas darbojas sociālo pakalpojumu jomā, bija iespēja iepazīties gan ar deinstitucionalizācijas procesa īstenošanas gaitu, gan ar labāko Latvijas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā, kā arī līdzdarboties darba grupās, kurās tika aplūkotas reālas grūtību situācijas un meklēti risinājumi balstoties uz bērna vajadzībām. Konferencē piedalījās 87 speciālisti, kas bija gatavi diskusijai par sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību. Diskusiju vadīja konferences moderators Ansis Bogustovs. Šāda veida konferences jau tika organizētas Zemgales reģionā Jelgavā, Kurzemes reģionā Liepājā, Latgales reģionā Rēzeknē, Vidzemes reģionā Smiltenē.

No 2018.gada Latvijā būs specializētās audžuģimenes

Pirmdien, 31. oktobrī, Rīgas pilī tika prezentēts pirmais Latvijā tapušais pētījums par audžuģimeņu kustību Latvijā, kā arī informēts par ieceri veidot specializētas audžuģimenes turpmāk.
Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” veiktā pētījuma rezultāti rāda, ka bērniem, kuri nonākuši audžuģimenēs, ir traumēta spēja piesaistīties. Lielākajai daļai bērnu sociālās aprūpes centros konstatēti mācīšanās iemaņu, garīgās attīstības vai citi traucējumi. Tāpat audžuģimenes apstiprinājušas, ka bērniem novēro dažādas veselības problēmas. Analizējot pašas audžuģimenes, dati rāda, ka parasti tie ir cilvēki darbspējas vecumā, ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un vidējiem ienākumiem. Lielākoties audžuģimeni veido abi vecāki, un vairums kā motivāciju norādījuši vēlmi palīdzēt bērniem. Kā nepieciešamo atbalstu ģimenes norādījušas gan papildus informācijas un atbalsta nepieciešamību, gan finansiālo aspektu.
Pētījuma rezultāti liecina, ka Labklājības ministrijas uzsāktais darbs, lai no 2018.gada Latvijā būtu specializētās audžuģimenes, ir nepieciešams. Specializētā audžuģimene būs īpaši apmācīti cilvēki, kuri nodrošinās bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi. Lai to īstenotu nepieciešamagan izglītības un atbalsta pakalpojumu pilnveide, gan cieša starpnozaru un starpsektoru sadarbība, kā arī stabils un paredzams finansiālais un sociālais nodrošinājums.
„Audžuģimenes pilda ne tikai ģimenes funkciju, nereti viņi ir arī aprūpētāji, skolotājiun sociālais atbalsts. Katram bērnam ir savs stāsts un pieredze, un reizēm nepieciešama dubulta pacietība, izpratne un īpaša palīdzība. Tāpēc plānots pilnveidotārpusģimenes aprūpi, pakāpeniski palielināt finansiālo atbalstu, kā arī izveidot stabilu sistēmu sociālam nodrošinājumam,” norādīja Labklājības ministrs Jānis Reirs.
Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone uzsvēra, ka katra bērna visdabiskākā vajadzība ir augt ģimenē, īpaši bērni līdz trīs gadu vecumam.
Pētījums „Drošu ģimeni Latvijas bērniem” notika no šī gada marta līdz jūlijam, aptaujājot 417 no 585 Latvijas audžuģimenēm. Tā mērķis bija noskaidrot, noskaidrot, ar kādam grūtībām audžuģimenes sastopas praksē, analizēt audžuģimeņu vajadzības atbalsta sistēmas pilnveidošanai, kā arī izpētīt audžuģimeņu specializāciju iespējas

Informēs par pirmo audžuģimeņu pētījumu

ratnieki 001-1031. oktobrī, plkst 14.00 Rīgas pilī žurnālistus iepazīstinās ar Latvijas pirmā audžuģimeņu pētījuma rezultātiem. Ar pētījumu iepazīstinās nodibinājuma Sociālo paklpojumu aģentūra (SPA) valdes priekšsēdētāja Dace Blaževiča. Labklājības ministrs Jānis Reirs informēs par tuvāko gadu laikā plānoto finansiālo un psiholoģisko atbalstu audžuģimenēm. Audžumamma Inese Meirāne dalīsies savā pieredzē, ilgus gadus esot audžuģimenei. Nepieciešamību nodrošināt bērnam iespēju augt ģimeniskā vidē uzsvērs Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone.
Latvijas audžuģimeņu kustībai šobrīd jau 10 gadu. Tomēr jau vairākus gadus audžuģimeņu skaita pieaugums ir apstājies, neskatoties uz to, ka Latvijas bērnu namos vēl arvien uzturas vairāk kā 1429 bērnu.
Pētījuma mērķis ir noskaidrot kādi pasākumi butu jāveic audžugimeņu atbalsta sistēma pilnveidosanai, lai veicinātu:
1) audžuģimeņu skaita pieaugumu Latvijā
2) audžuģimeņu aprūpes kapacitāti, mazinot vardarbības riskus audžuģimenēs.
Pētījums tika veikts laikā no 2016. gada marta līdz augustam. Tika aptaujātas 413 audžuģimenes. Darbu finansēja Šveices fonds OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem” ietvaros.
Informāciju sgatavoja Dzintris Kolāts, Sociālo paklpojumu aģentūras mediju un sabiedrisko attiecību konsultants. Dzintris.kolats@gmail.com telefons 29287746

Audžuģimeņu Patieso stāstu cikls projekta " Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!" ietvaros

Laika posmā no 2016. gada janvāra līdz aprīlim ir organizētas, ierakstītas un sagatavotas publiskošanai intervijas ar 16 Latvijas audžuģimenēm. Interviju publiskošas galvenie uzdevumi bija dalīties ar pozitīvo pieredzi audžubērnu uzņemšanā un audzināšanā ģimenē, kā arī iedrošināt citas ģimenes izšķirties par šo izvēli, saprast ieguvumus un respektēt iespējamos riskus. Izmantojot gadījumu, pateicos nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” darbiniekiem par aktīvu palīdzību audžuģimeņu apzināšanā un interviju organizēšanā.
Sarunas četru mēnešu laikā tika publiskotas portālā calis.lv drukas formātā pilnā apjomā un radiostacijā Latvijas Radio 2 skaņas formātā sestdienu rītos aptuveni plkst. 8.30 (aptuveni 5 minūšu gari interviju fragmenti)
Lielākā runātāju daļa pārstāvēja tieši Latvijas reģionus, tādējādi norādot uz audžuģimeņu kustības plašumu, iepretim standarta praksei, ka sociālo aktivitāšu dominante parasti ir Rīgā un dažās lielākajās pilsētās.
Sarunās ietvertā materiāla kopums var būt labs palīglīdzeklis darbā speciālistiem un cilvēkiem, kuri pārdomātu izvēli kļūt par audžuģimeni

Publiskoto interviju elekroniskās adreses:

CALIS.LV

Ārija Martukāne calis.lv 14. janvāris

http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/cetri-savi-un-sesi-audzuberni-arijas-martukanes-dzives-nejausiba-un-laime.d?id=46940757

Dace Ģertrūde Paulīte calis.lv 21. janvāris http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/dace-gertrude-paulite-jau-11-gados-sev-zvereja-ka-pienems-kadu-audzubernu.d?id=46958293

Inese Meirāne calis.lv 28. janvāris http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/vispirms-jaredz-berna-ciesanas-savas-ambicijas-noliekot-otraja-vieta-audzumammas-ineses-stasts.d?id=46998989

Māra Veldre calis.lv 4. februāris http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/astoni-pasas-un-pieci-audzuberni-tas-palidz-neklut-vecai-saka-mara-veldre.d?id=47025391

Agris Gerhards calis.lv 11. februāris http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/cetru-pasa-bernu-un-audzudela-tevs-agris-gerhards-bernu-audzinasana-ir-darbs.d?id=47050205

Dace Turka calis.lv 18. februāris http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/cilveks-jau-ir-vinam-tikai-drusku-drusku-japadod-roka-saka-audzumama-dace-turka.d?id=47078395

Margita Grulle calis.lv 25. februāris

http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/ari-gravi-var-rakt-ar-prieku-atzist-audzumamma-margita-grulle.d?id=47110595

Marija Pupiņa, calis.lv 3.marts http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/man-ir-deli-bet-tik-loti-gribejas-meitinu-latgalietes-marijas-dzivesstasts.d?id=47138199

Jānis Gulbis, calis.lv, 10.marts http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/piecu-berns-tevs-no-smiltenes-lielais-solis-ir-apnemsanas-izaudzinat-svesu-bernu.d?id=47166689

Vija Nille, calis.lv 17.marts http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/cilvekstasts-vija-nille-no-koceniem-pajumti-devusi-22-svesiem-berniem.d?id=47197957

Inese Kaļva, calis.lv 24. marts http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/kad-jasavalda-pec-seksa-kara-13-gadus-veca-audzumeita-latgalietes-ineses-stasts.d?id=47231445

Dzintra Ābola, calis.lv 31. marts http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/sesu-meitu-mamma-kandavniece-dzintra-abola-audzuberni-atnak-jau-ar-zabaciniem-kajas.d?id=47251695

Biruta Kristapure, calis.lv 7.aprīlis http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/turlavniece-biruta-neesmu-amerikaniete-kas-uzreiz-gatava-atzities-i-love-you.d?id=47286677

Jānis Samauskis, calis.lv, 14. aprīlis http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/ai-visadi-ragi-lien-ara-par-audzuberniem-saka-janis-samauskis-no-saldus-puses.d?id=47314985

Inga un Andris Alkšņi, calis.lv, 21. aprīlis http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/paslaik-tris-bija-sesi-kopa-trispadsmit-saruna-ar-audzuvecakiem-alksniem-rucava.d?id=47343505

Evita Bērziņa un dēls Gvido, calis.lv, 28. aprīlis http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/labi-padarita-darba-sajuta-evitas-un-vinas-dela-gvido-stasts-par-audzubernu-uznemsanu.d?id=47373739

LATVIJAS RADIO 2

Ārija Martukāne, 9. janvāris

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=9&m=1&y=2016&d2=9&m2=1&y2=2016&channel=2&keyword=

Dace Gertrūde Paulīte, 16. janvāris

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=1&m=1&y=2016&d2=6&m2=2&y2=2016&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Inese Meirāne, 23. janvāris http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=1&m=1&y=2016&d2=6&m2=2&y2=2016&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Māra Veldre, 30. janvāris http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=1&m=1&y=2016&d2=6&m2=2&y2=2016&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Agris Gerhards, 6. februāris http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=1&m=1&y=2016&d2=6&m2=2&y2=2016&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Dace Turka, 13. februāris http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=13&m=2&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Marija Pupiņa, 20.februāris

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=20&m=2&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Margita Grulle, 27.februāris

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=27&m=2&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Jānis Gulbis, 5.marts

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=5&m=3&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Vija Nille, 12.marts

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=12&m=3&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Inese Kaļva, 19. marts

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=19&m=3&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Dzintra Ābola, 26. marts

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=26&m=3&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Biruta Kristapure, 2. aprīlis

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=2&m=4&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Jānis Samauskis, 9. aprīlis

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=9&m=4&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Inga un Andris Alkšņi, 16. aprīlis

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=16&m=4&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

Evita Bērziņa un dēls Gvido, 23. aprīlis

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=23&m=4&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=2&keyword=Iedro%C5%A1inies+pal%C4%ABdz%C4%93t

siltums

Par pētījumu audžuģimeņu kustības veicināšanai

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ( turpmāk tekstā Aģentūra) OAK fonda finansētā projekta „Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros organizē pētījumu audžuģimeņu kustības veicināšanai Latvijā.
Projektā ietvertās aktivitātes – pētījuma mērķis ir apzināt potenciālās specializētās audžuģimenes, t.i. apzināt datus par Latvijas audžuģimenēm un noskaidrot gatavību un iespējas specializēties, kā arī nepieciešamo atbalsta sistēmas modeli efektīvai funkcionēšanai.
Pētījuma galvenie uzdevumi:
• Apzināt audžuģimeņu specializācijas fokusa teorētiskās un praktiskās iespējas un formulēt svarīgākos kritērijus;
• Identificēt audžuģimeņu kā aprūpes sistēmas iesaistītas puses un nošķirt institucionālās atbildības jomas starp iesaistītajiem; (stakeholders analysis)
• Izveidot esošo audžuģimeņu sociālo portretu un noteikt to specializācijas iespējamos virzienus;
• Identificēt audžuģimeņu apmācību vajadzības un apzināt dažāda veida atbalsta un supervīziju nepieciešamību (SVID analīze);
• Izvirzīt audžuģimeņu kvalitātes kritērijus un izstrādāt priekšlikumus to novērtēšanai.

Aptauja ir uzsākta no 2016.gada 26.marta.

Audžuģimeņu aptaujas dati sniegs Valsts institūcijām informatīvo pamatu un saistītos riskus, izstrādājot normatīvos aktus un ieviešot Latvijā Specializēto audžuģimeņu pakalpojumu. Iegūtie dati dos iespēju salīdzināt kāda vecuma bērni tiek uzņemti audžuģimenēs, kā arī noteikt to, ar kādām grūtībām saskarās savā darbā audžugimenes, pildot pienākumus. Apkopotie dati iezīmēs ģimeņu atbalsta nepieciešamo nodrošinājumu Latvijā.
SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/555815-vismaz_2030_audzugimenes_gada_atsakas_no_saviem_pienakumiem

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/petijums-no-bernunamos-dzivojosajiem-berniem-vairak-neka-13-ir-jaunaki-par-tris-gadiem-14158988

http://www.president.lv/pk/content/?art_id=24506

http://www.la.lv/valsts-izmanto-musu-entuziasmu/

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/555815-vismaz_2030_audzugimenes_gada_atsakas_no_saviem_pienakumiem

http://www.delfi.lv/news/national/politics/tiesibsarga-birojs-pasvaldibas-nemekle-iespeju-mazulim-nodrosinat-audzugimeni-vai-aizbildni.d?id=48155235

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/video-kads-ir-audzugimenes-portrets-latvija/

http://www.reitingi.lv/lv/news/politika/110781.htm

Aicinām piedalīties Starptautiskajā konferencē

Starptautiskā konference “Bērnu vajadzības un palīdzības iespējas” notiks 24.februārī Smiltenes pilsētas kultūras centrā Gaujas ielā 1, Smiltenē. Konferences pamatā ir doma, ka katra bērna dabiskā vajadzība ir augt ģimenē. Latvijā vēl arvien ap 1860 bērnu atrodas sociālās aprūpes iestādēs, no tiem 500 pavisam mazi bērni, kur bērniem pietrūkst emocionālas tuvības un sirds siltuma. Konferences mērķis ir pievērst sociālā, tiesību, izglītības un medicīnas jomā strādājošo speciālistu uzmanību bērnu vajadzību respektēšanai un ģimeniskas vides nodrošināšanai bērniem ārpusģimenes aprūpē. Apmeklējot konferenci, būs iespēja iepazīties ar inovatīvām idejām bērnu atbalstam, ja viņiem ir grūtības augt savā ģimenē. Šāda veida konferences iepriekš jau notikušas Jelgavā – Zemgales reģionā, Liepājā – Kurzemes reģionā, Rēzeknē- Latgales reģionā un tagad arī Vidzemes reģiona speciālistiem ir iespēja apmeklēt to Smiltenē. Konferences bija plaši apmeklētas un iegūts pozitīvs vērtējums no dalībniekiem.
Konference tiek organizēta OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem” ietvaros, ko organizē Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” un Latvijas Profesionālo audžuģimeņu apvienība “ Terēze” sadarbībā ar Smiltenes pilsētas domi.
Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas un Nīderlandes.
Konferences moderators Ansis Bogustovs.
Lūdzam pieteikties konferencei līdz 2016.gada 20.februārim. Pieteikšanās elektroniski:
SPApasakumi@gmail.com Lūgums norādīt Uzvārdu, Vārdu un iestādi, kuru pārstāvat.

IMG_0193

Izstāde " Saules dvēsele"

Saule , tu nevienam savu gaismu neliedz……saule , tu ikvienam savu siltumu dod , ….pat nakts tumsā, debesīs , tavas asaras mirdz , kuras mēs saucam par zvaigznēm …kuras krītot laimi mums dod…
05. februārī Smiltenes kultūras centrā ar kameruzvedumu, izjustām operas ārijām un Saules radošo darbnīcu tika atklāta izstāde ” Saules dvēsele”. Izstādes atklāšanā piedalījās Smiltenes novada domes pārstāvji, aktīvākās novada audžuģimenes un citi viesi. Izstādi Smiltenē varēs aplūkot arī starptautiskās konferences ” Bērna vajadzības un palīdzības iespējas” dalībnieki. Konference Smiltenes kultūras centrā norisināsies 24.februārī, kas kopīgi ar izstādi tiek organizēta projekta ” Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros.
Izstādes atklāšanas mirkļi http://www.smiltene.lv/galerija
saules-dveseles-ielugums Smiltene

Raidījumu cikls par audžuģimeņu pieredzi

Sākot ar 2016.g. janvāra pirmās nedēļas nogali, Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sāk publikāciju sēriju „Iedrošinies palīdzēt” Latvijas Radio 2, kā arī portālos Delfi.lv un Calis.lv. Latvijas audžuģimenes stāstīs par savu motivāciju, pieredzi, ieguvumiem un iespējamiem riskiem, pieņemot ģimenē audžubērnus. Šie pieredzes stāsti, iespējams, liks pārskatīt vairākus stereotipus par motīviem, priekšdarbiem un apstākļiem izvēloties pieņemt ģimenē audžubērnu. Tomēr pats galvenais uzdevums ir palīdzēt izšķirties par šo soli cilvēkiem, kuri varbūt ir domājuši, bet dažādu apstākļu un neziņas dēļ nav iedrošinājušies pieņemt audžubērnus.
Audžuģimeņu pieredzes stāsti medijos ir lielāka projekta „ Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” daļa, kuru realizē nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” kopā ar Šveices fondu OAK. Darba galvenais uzdevums ir operatīvi un adekvāti nodrošināt ģimenes vidi Latvijas bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Projekta institucionālais pamats balstās uz Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2014. – 2020. gadam un Labklājības Ministrijas izstrādātajām vadlīnijām.
Latvijas audžuģimeņu pieredzes stāsti būs dzirdami Latvijas Radio 2 sestdienās , sākot no 9. janvāra plkst. 9.30. un portālā delfi.lv.

Biedrības " Profesionālo audžuģimeņu apvienības " Terēze" izveidošana"

Oak projekta ” Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” īstenošanas gaitā 2017. gadā ir izveidojusies biedrība ” Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze””.
Apvienības darbības pamatprincipi
1.Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze” ir palīdzības un atbalsta institūcija Latvijas audžuģimenēm, kura sniedz informatīvu, morālu un sociālu palīdzību.
2.Apvienības mērķis;

  • celt audžuģimeņu prestižu sabiedrībā
  • popularizēt audžuģimeņu kustību un informēt sabiedrību par audžuģimeņu nozīmi bērnu ārpusģimenes aprūpē,
  • veicināt audžuģimeņu savstarpējo sadarbību audžuģimeņu stāvokļa uzlabošanai Latvijā.
  • izstrādāt priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām audžuģimeņu politikas veidošanā Latvijā.

Oak projekts „Bērna resursu stiprināšana vardarbības prevencijai”

image (4)
Sociālo pakalpojumu aģentūra no 2016. gada oktobra īsteno Oak fonda līdzfinansētu projektu “Bērna resursu stiprināšana vardarbības prevencijai” („Empoweringchild’sstrengthsforviolenceprevention”).
Projekta mērķi:
– Dzīves vides uzlabošana bērniem, stiprinot apkārtējo pieaugušo izpratni un spēju respektēt bērnu vajadzības, skatījumu, uzskatus un nodrošināt tiesības izmantot Resiliences pieeju.
– Paaugstināt profesionāļu un vecāku kapacitāti, nodrošinot bērniem labvēlīgu un drošu vidi ģimenē un skolā.
Projekts balstās uz Resilienci jeb dzīvesspēka pieeju.
Resielence ir personības spēja, dzīvesspēks, kas palīdz tikt galā ar traumu, ļauj pārvērst traumu par pakāpienu, uz kura pakāpties, lai tiktu tai pāri un turpinātu iet savas veselības virzienā, par spīti visam, kas noticis.
Projekts tiek īstenots sadarbojoties partneriem no

Projekts tiek īstenots sadarbojoties partneriem no 8 dažādām valstīm: Moldāvija, Maķedonija, Rumānija, Serbija, Albānija, Slovēnija, Bulgārija un Latvija.
Projekta īstenošanas ilgums – 5 gadi.
Katrā projekta partnera valstī tiek izveidota profesionāļu grupa, lai kopīgi sasniegtu projekta mērķus. Profesionāļu grupa – sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, skolotāji, mediķi, psihologi, policijas darbinieki un citi profesionāļ

APMĀCĪBAS BULGĀRIJĀ “PUSAUDŽU RESELIENCE: AIZSARGĀJOŠIE FAKTORI UN PREVENCIJA”

sofia

Aģentūra ir partneris Bulgārijas organizācijas SAPI izstrādātajā projektā “Bērnu resursu stiprināšana vardarbības prevencijai”, kas tika uzsākts jau 2016.gadā. No šī gada 31.oktobra līdz 2.novembrim projekta ietvaros Sofijā notika apmācības “Pusaudžu reselience: aizsargājošie faktori un prevencija”.
Apmācības vadīja Marko Ius (Padovas Universitāte, Itālija). Apmācību laikā tika analizēts bērna multidimensionālais pasaules modelis (dažādo sistēmu mijiedarbība) un naratīva pieejas izmantošana reseliences (dzīvesspēka/izturētspējas) stiprināšanai. Darbojoties mazajās grupās tika praktiski pielietotas un diskutēts par iespējām radoši izmantot tādas metodes kā ekokarte, dzīves līnija un citas. Mainot nianses var iegūt pavisam atšķirīgu informāciju un uzdevumam var būt pavisam cita ietekme uz bērnu vai jaunieti. Vērā ņemam ir atgādinājums, ka neviena metodes izmantošana nav pašmērķis. Tā ir rīks, lai iegūtu informāciju un atklātu bērna resursus, ko turpmāk attīstīt un stiprināt.
Projekta ietvaros popularizētā reseliences (dzīvesspēka/izturētspējas) pieeja vērš uzmanību uz personas resursiem un stiprajām pusēm, kas ļauj ne tikai izdzīvot pēc traumatiskiem notikumiem, nelaimēm, bet arī veicina turpmāko izaugsmi. Liela loma ir kultūras kontekstam. Projektā ir iesaistījušās organizācijas no Bulgārijas, Rumānijas, Serbijas, Albānijas, Maķedonijas, Ungārijas, Slovēnijas un Latvijas. Lai izdzīvotu un piedzīvotu turpmāko izaugsmi katrā no šīm valstīm ir nepieciešami pavisam citi iekšējie resursi.

Aktivitātes sadarbībā ar Slovēnijas NVO " Par labāku pasauli"

IMG_0056IMG_0058
Šā gada augustā Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” speciālistiem un Latvijas audžuģimenēm bija lieliska iespēja iepazīties ar Slovēnijas pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem. Kopīgās aktivitātēs ģimeņu nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” ietvaros “Ķoņu dzirnavās” un kopīgā pieredzes apmaiņas seminārā Rīgā Slovēnijas asociācija ” Par labāku Pasauli” iepazīstināja ar labo pieredzi, kā darbojoties ar bērniem un jauniešiem tiek izmantota „izrādes valoda”. Par labiem piemēriem tika izmantoti visiem mīļi un zināmi stāsti, piem., „Mazais Princis”, kas ietver aktuālas tēmas un parāda mūsdienu situācijas simboliskā un tēlainā kaleidoskopā, tādējādi izgaismojot vērtības bērniem un jauniešiem saprotamā valodā. Vieglums, atraktivitāte un humors bija vieni no galvenajiem instrumentiem sarunās par bērniem un jauniešiem aktuālām tēmām.
Ģimeņu nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” ” ietvaros tika veidotas arī kopīgas izrādes, iesaistoties visiem, neatkarīgi no vecuma, iemaņām un valodas zināšanām. Pamatjautājumi, kas tika iedzīvināti ” izrādes valodā” un vieno visus pasaules cilvēkus, ir allaž tie paši- par ģimeni, laiku, naudu, attiecībām.
Nometnes vadītāja Ulla Antona atzīmēja, ka pēc izrādēm un diskusijām nometnes bērni un jaunieši, vairāk kā ierasts, bija saliedēti, draudzīgi un pozitīvi.
Slovēņu kolēģi vadīja arī seminārus pieaugušajiem daloties ar idejām, metodēm un pieredzes stāstiem par darbu ar bērniem un jauniešiem, jo īpaši jauniešiem sarežģītos dzīves posmos. Skats uz ierastajām situācijām no cita skatu punkta izmantojot tēlu valodu, bieži kalpo par labu pagrieziena punktu uz sapratni, satikšanos un risinājumu.


Ziņas

Specializēto audžuģimeņu apmācību pilotprojekts

6. Marts, 2018

Š.g. marta mēnesī Sociālo pakalpojumu aģentūra realizē pilotprojekta apmācības specializētajām audžuģimenēm. Apmācības notiek Oak finansētā projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros un tajās piedalās pieredzējušas audžuģimenes no visas Latvijas. Tiek piedāvāti 5 apmācību moduļi: krīzes audžuģimenes, ģimenes bērniem ar speciālām vajadzībām, ģimenes bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, ģimenes pusaudžiem un ģimenes, kurās […]

Noslēdzies EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekts „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581)

12. Aprīlis, 2015

Noslēdzies EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekts „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581) Noslēdzies Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūras” īstenotais Eiropas Komisijas finansētais un Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansētais projekts „Esošais tiesiskās aizsardzības novērtējums vardarbības upuriem” („Putting victims first!”) (granta līguma Nr.JUST/2010/JPEN/AG/1581). Projekta mērķi: ir veicināt vardarbības upuru tiesisko aizsardzību tiesvedības procesa laikā, izstrādājot sadarbības […]

Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” projekta „Putting victims first!” Noslēguma ziņojums

16. Decembris, 2014

Nosleguma_zinojums par projekta Putting victims first īstenošanu (1) Project Final Report_ENG

Buklets

16. Decembris, 2014

Leaf buklets

Apmācību materiāls juridisko profesiju pārstāvjiem

16. Decembris, 2014

Apmacības programma Sociālajiem darbiniekiem_LV Handbook_Social workers_ENG