Starptautiskās projektu programmas

Dalībnieki


Aija Vule
Aija Vule
Starptautisko projektu programmu vadītāja

Ziņas

Noslēdzies EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekts „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581)

12. Aprīlis, 2015

Noslēdzies EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekts „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581) Noslēdzies Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūras” īstenotais Eiropas Komisijas finansētais un Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansētais projekts „Esošais tiesiskās aizsardzības novērtējums vardarbības upuriem” („Putting victims first!”) (granta līguma Nr.JUST/2010/JPEN/AG/1581). Projekta mērķi: ir veicināt vardarbības upuru tiesisko aizsardzību tiesvedības procesa laikā, izstrādājot sadarbības […]

Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” projekta „Putting victims first!” Noslēguma ziņojums

16. Decembris, 2014

Nosleguma_zinojums par projekta Putting victims first īstenošanu (1) Project Final Report_ENG

Buklets

16. Decembris, 2014

Leaf buklets

Apmācību materiāls juridisko profesiju pārstāvjiem

16. Decembris, 2014

Apmacības programma Sociālajiem darbiniekiem_LV Handbook_Social workers_ENG  

EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekta „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581) ietvaros notiek preses konference Rīgā.

12. Aprīlis, 2014

EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekta „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581) ietvaros notiek preses konference Rīgā. Tēma: cik profesionāli ir speciālisti, lai nodrošinātu upuru tiesisko aizsardzību? Bērnu tiesību aizsardzības likumā un attiecīgos Ministru kabineta noteikumos noteikts valsts pienākums nodrošināt, lai lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, visās valsts un pašvaldību institūcijās […]