Oak projekts „Bērna resursu stiprināšana vardarbības prevencijai”

image (4)
Sociālo pakalpojumu aģentūra no 2016. gada oktobra īsteno Oak fonda līdzfinansētu projektu “Bērna resursu stiprināšana vardarbības prevencijai” („Empoweringchild’sstrengthsforviolenceprevention”).
Projekta mērķi:
– Dzīves vides uzlabošana bērniem, stiprinot apkārtējo pieaugušo izpratni un spēju respektēt bērnu vajadzības, skatījumu, uzskatus un nodrošināt tiesības izmantot Resiliences pieeju.
– Paaugstināt profesionāļu un vecāku kapacitāti, nodrošinot bērniem labvēlīgu un drošu vidi ģimenē un skolā.
Projekts balstās uz Resilienci jeb dzīvesspēka pieeju.
Resielence ir personības spēja, dzīvesspēks, kas palīdz tikt galā ar traumu, ļauj pārvērst traumu par pakāpienu, uz kura pakāpties, lai tiktu tai pāri un turpinātu iet savas veselības virzienā, par spīti visam, kas noticis.
Projekts tiek īstenots sadarbojoties partneriem no

Projekts tiek īstenots sadarbojoties partneriem no 8 dažādām valstīm: Moldāvija, Maķedonija, Rumānija, Serbija, Albānija, Slovēnija, Bulgārija un Latvija.
Projekta īstenošanas ilgums – 5 gadi.
Katrā projekta partnera valstī tiek izveidota profesionāļu grupa, lai kopīgi sasniegtu projekta mērķus. Profesionāļu grupa – sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, skolotāji, mediķi, psihologi, policijas darbinieki un citi profesionāļ

Aktivitātes sadarbībā ar Slovēnijas NVO " Par labāku pasauli"

IMG_0056IMG_0058
Šā gada augustā Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” speciālistiem un Latvijas audžuģimenēm bija lieliska iespēja iepazīties ar Slovēnijas pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem. Kopīgās aktivitātēs ģimeņu nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” ietvaros “Ķoņu dzirnavās” un kopīgā pieredzes apmaiņas seminārā Rīgā Slovēnijas asociācija ” Par labāku Pasauli” iepazīstināja ar labo pieredzi, kā darbojoties ar bērniem un jauniešiem tiek izmantota „izrādes valoda”. Par labiem piemēriem tika izmantoti visiem mīļi un zināmi stāsti, piem., „Mazais Princis”, kas ietver aktuālas tēmas un parāda mūsdienu situācijas simboliskā un tēlainā kaleidoskopā, tādējādi izgaismojot vērtības bērniem un jauniešiem saprotamā valodā. Vieglums, atraktivitāte un humors bija vieni no galvenajiem instrumentiem sarunās par bērniem un jauniešiem aktuālām tēmām.
Ģimeņu nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” ” ietvaros tika veidotas arī kopīgas izrādes, iesaistoties visiem, neatkarīgi no vecuma, iemaņām un valodas zināšanām. Pamatjautājumi, kas tika iedzīvināti ” izrādes valodā” un vieno visus pasaules cilvēkus, ir allaž tie paši- par ģimeni, laiku, naudu, attiecībām.
Nometnes vadītāja Ulla Antona atzīmēja, ka pēc izrādēm un diskusijām nometnes bērni un jaunieši, vairāk kā ierasts, bija saliedēti, draudzīgi un pozitīvi.
Slovēņu kolēģi vadīja arī seminārus pieaugušajiem daloties ar idejām, metodēm un pieredzes stāstiem par darbu ar bērniem un jauniešiem, jo īpaši jauniešiem sarežģītos dzīves posmos. Skats uz ierastajām situācijām no cita skatu punkta izmantojot tēlu valodu, bieži kalpo par labu pagrieziena punktu uz sapratni, satikšanos un risinājumu.

APMĀCĪBAS BULGĀRIJĀ “PUSAUDŽU RESELIENCE: AIZSARGĀJOŠIE FAKTORI UN PREVENCIJA”

sofia

Aģentūra ir partneris Bulgārijas organizācijas SAPI izstrādātajā projektā “Bērnu resursu stiprināšana vardarbības prevencijai”, kas tika uzsākts jau 2016.gadā. No šī gada 31.oktobra līdz 2.novembrim projekta ietvaros Sofijā notika apmācības “Pusaudžu reselience: aizsargājošie faktori un prevencija”.
Apmācības vadīja Marko Ius (Padovas Universitāte, Itālija). Apmācību laikā tika analizēts bērna multidimensionālais pasaules modelis (dažādo sistēmu mijiedarbība) un naratīva pieejas izmantošana reseliences (dzīvesspēka/izturētspējas) stiprināšanai. Darbojoties mazajās grupās tika praktiski pielietotas un diskutēts par iespējām radoši izmantot tādas metodes kā ekokarte, dzīves līnija un citas. Mainot nianses var iegūt pavisam atšķirīgu informāciju un uzdevumam var būt pavisam cita ietekme uz bērnu vai jaunieti. Vērā ņemam ir atgādinājums, ka neviena metodes izmantošana nav pašmērķis. Tā ir rīks, lai iegūtu informāciju un atklātu bērna resursus, ko turpmāk attīstīt un stiprināt.
Projekta ietvaros popularizētā reseliences (dzīvesspēka/izturētspējas) pieeja vērš uzmanību uz personas resursiem un stiprajām pusēm, kas ļauj ne tikai izdzīvot pēc traumatiskiem notikumiem, nelaimēm, bet arī veicina turpmāko izaugsmi. Liela loma ir kultūras kontekstam. Projektā ir iesaistījušās organizācijas no Bulgārijas, Rumānijas, Serbijas, Albānijas, Maķedonijas, Ungārijas, Slovēnijas un Latvijas. Lai izdzīvotu un piedzīvotu turpmāko izaugsmi katrā no šīm valstīm ir nepieciešami pavisam citi iekšējie resursi.