Aktivitātes sadarbībā ar Slovēnijas NVO ” Par labāku pasauli”

IMG_0056IMG_0058
Šā gada augustā Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” speciālistiem un Latvijas audžuģimenēm bija lieliska iespēja iepazīties ar Slovēnijas pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem. Kopīgās aktivitātēs ģimeņu nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” ietvaros “Ķoņu dzirnavās” un kopīgā pieredzes apmaiņas seminārā Rīgā Slovēnijas asociācija ” Par labāku Pasauli” iepazīstināja ar labo pieredzi, kā darbojoties ar bērniem un jauniešiem tiek izmantota „izrādes valoda”. Par labiem piemēriem tika izmantoti visiem mīļi un zināmi stāsti, piem., „Mazais Princis”, kas ietver aktuālas tēmas un parāda mūsdienu situācijas simboliskā un tēlainā kaleidoskopā, tādējādi izgaismojot vērtības bērniem un jauniešiem saprotamā valodā. Vieglums, atraktivitāte un humors bija vieni no galvenajiem instrumentiem sarunās par bērniem un jauniešiem aktuālām tēmām.
Ģimeņu nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” ” ietvaros tika veidotas arī kopīgas izrādes, iesaistoties visiem, neatkarīgi no vecuma, iemaņām un valodas zināšanām. Pamatjautājumi, kas tika iedzīvināti ” izrādes valodā” un vieno visus pasaules cilvēkus, ir allaž tie paši- par ģimeni, laiku, naudu, attiecībām.
Nometnes vadītāja Ulla Antona atzīmēja, ka pēc izrādēm un diskusijām nometnes bērni un jaunieši, vairāk kā ierasts, bija saliedēti, draudzīgi un pozitīvi.
Slovēņu kolēģi vadīja arī seminārus pieaugušajiem daloties ar idejām, metodēm un pieredzes stāstiem par darbu ar bērniem un jauniešiem, jo īpaši jauniešiem sarežģītos dzīves posmos. Skats uz ierastajām situācijām no cita skatu punkta izmantojot tēlu valodu, bieži kalpo par labu pagrieziena punktu uz sapratni, satikšanos un risinājumu.