APMĀCĪBAS BULGĀRIJĀ “PUSAUDŽU RESELIENCE: AIZSARGĀJOŠIE FAKTORI UN PREVENCIJA”

sofia

Aģentūra ir partneris Bulgārijas organizācijas SAPI izstrādātajā projektā “Bērnu resursu stiprināšana vardarbības prevencijai”, kas tika uzsākts jau 2016.gadā. No šī gada 31.oktobra līdz 2.novembrim projekta ietvaros Sofijā notika apmācības “Pusaudžu reselience: aizsargājošie faktori un prevencija”.
Apmācības vadīja Marko Ius (Padovas Universitāte, Itālija). Apmācību laikā tika analizēts bērna multidimensionālais pasaules modelis (dažādo sistēmu mijiedarbība) un naratīva pieejas izmantošana reseliences (dzīvesspēka/izturētspējas) stiprināšanai. Darbojoties mazajās grupās tika praktiski pielietotas un diskutēts par iespējām radoši izmantot tādas metodes kā ekokarte, dzīves līnija un citas. Mainot nianses var iegūt pavisam atšķirīgu informāciju un uzdevumam var būt pavisam cita ietekme uz bērnu vai jaunieti. Vērā ņemam ir atgādinājums, ka neviena metodes izmantošana nav pašmērķis. Tā ir rīks, lai iegūtu informāciju un atklātu bērna resursus, ko turpmāk attīstīt un stiprināt.
Projekta ietvaros popularizētā reseliences (dzīvesspēka/izturētspējas) pieeja vērš uzmanību uz personas resursiem un stiprajām pusēm, kas ļauj ne tikai izdzīvot pēc traumatiskiem notikumiem, nelaimēm, bet arī veicina turpmāko izaugsmi. Liela loma ir kultūras kontekstam. Projektā ir iesaistījušās organizācijas no Bulgārijas, Rumānijas, Serbijas, Albānijas, Maķedonijas, Ungārijas, Slovēnijas un Latvijas. Lai izdzīvotu un piedzīvotu turpmāko izaugsmi katrā no šīm valstīm ir nepieciešami pavisam citi iekšējie resursi.