Aicinām piedalīties Starptautiskajā konferencē

Starptautiskā konference “Bērnu vajadzības un palīdzības iespējas” notiks 24.februārī Smiltenes pilsētas kultūras centrā Gaujas ielā 1, Smiltenē. Konferences pamatā ir doma, ka katra bērna dabiskā vajadzība ir augt ģimenē. Latvijā vēl arvien ap 1860 bērnu atrodas sociālās aprūpes iestādēs, no tiem 500 pavisam mazi bērni, kur bērniem pietrūkst emocionālas tuvības un sirds siltuma. Konferences mērķis ir pievērst sociālā, tiesību, izglītības un medicīnas jomā strādājošo speciālistu uzmanību bērnu vajadzību respektēšanai un ģimeniskas vides nodrošināšanai bērniem ārpusģimenes aprūpē. Apmeklējot konferenci, būs iespēja iepazīties ar inovatīvām idejām bērnu atbalstam, ja viņiem ir grūtības augt savā ģimenē. Šāda veida konferences iepriekš jau notikušas Jelgavā – Zemgales reģionā, Liepājā – Kurzemes reģionā, Rēzeknē- Latgales reģionā un tagad arī Vidzemes reģiona speciālistiem ir iespēja apmeklēt to Smiltenē. Konferences bija plaši apmeklētas un iegūts pozitīvs vērtējums no dalībniekiem.
Konference tiek organizēta OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem” ietvaros, ko organizē Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” un Latvijas Profesionālo audžuģimeņu apvienība “ Terēze” sadarbībā ar Smiltenes pilsētas domi.
Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas un Nīderlandes.
Konferences moderators Ansis Bogustovs.
Lūdzam pieteikties konferencei līdz 2016.gada 20.februārim. Pieteikšanās elektroniski:
SPApasakumi@gmail.com Lūgums norādīt Uzvārdu, Vārdu un iestādi, kuru pārstāvat.

IMG_0193