Bērna vajadzībās balstīts audžuģimeņu sistēmas modelis Latvijā

2017. gada 09.maijā Labklājības ministrijā tika organizēta Bērna vajadzībās balstīta audžuģimeņu sistēmas modeļa prezentācija. Modelis ir izstrādāts balstoties uz Audžuģimeņu pētījumā apkopoto datu analīzes.

http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/tiks-ieviests-audzugimenu-registrs-veidotas-specializetas-audzugimenes-un-atbalsta

http://www.delfi.lv/news/national/politics/veidos-specializetas-audzugimenes-un-ieviesis-datu-registru.d?id=49299861

http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/nakamgad-ieviesis-audzugimenu-registru-un-veidos-specializetas-audzugimenes.d?id=49301033

http://www.ziemellatvija.lv/cilvekzinas/citas-zinas/izmainas-adoptetaju-aizbildnu-un-audzugimenu-sistema-96475

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/ar-jauniem-atbalsta-pasakumiem-plano-palielinat-audzugimenu-skaitu-liepaja-208754

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/riita-intervija/arija-martukane-par-bernunamu-sistemu-un-audzugimenem.a86225/

http://www.progresivie.lv/2017/10/25/ka-izglabt-sistemas-bernus/

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Petijums%20par%20Latvijas%20ag%20kustibas%20tendencem.pdf

file:///C:/Users/Dace/Downloads/SPA_petij%20(1).pdf

tap.mk.gov.lv/doc/2017_09/LManot_280917_BTAL.2154.docx