Biedrības ” Profesionālo audžuģimeņu apvienības ” Terēze” izveidošana”

Oak projekta ” Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” īstenošanas gaitā 2017. gadā ir izveidojusies biedrība ” Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze””.
Apvienības darbības pamatprincipi
1.Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze” ir palīdzības un atbalsta institūcija Latvijas audžuģimenēm, kura sniedz informatīvu, morālu un sociālu palīdzību.
2.Apvienības mērķis;

  • celt audžuģimeņu prestižu sabiedrībā
  • popularizēt audžuģimeņu kustību un informēt sabiedrību par audžuģimeņu nozīmi bērnu ārpusģimenes aprūpē,
  • veicināt audžuģimeņu savstarpējo sadarbību audžuģimeņu stāvokļa uzlabošanai Latvijā.
  • izstrādāt priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām audžuģimeņu politikas veidošanā Latvijā.