No 2018.gada Latvijā būs specializētās audžuģimenes

Pirmdien, 31. oktobrī, Rīgas pilī tika prezentēts pirmais Latvijā tapušais pētījums par audžuģimeņu kustību Latvijā, kā arī informēts par ieceri veidot specializētas audžuģimenes turpmāk.
Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” veiktā pētījuma rezultāti rāda, ka bērniem, kuri nonākuši audžuģimenēs, ir traumēta spēja piesaistīties. Lielākajai daļai bērnu sociālās aprūpes centros konstatēti mācīšanās iemaņu, garīgās attīstības vai citi traucējumi. Tāpat audžuģimenes apstiprinājušas, ka bērniem novēro dažādas veselības problēmas. Analizējot pašas audžuģimenes, dati rāda, ka parasti tie ir cilvēki darbspējas vecumā, ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un vidējiem ienākumiem. Lielākoties audžuģimeni veido abi vecāki, un vairums kā motivāciju norādījuši vēlmi palīdzēt bērniem. Kā nepieciešamo atbalstu ģimenes norādījušas gan papildus informācijas un atbalsta nepieciešamību, gan finansiālo aspektu.
Pētījuma rezultāti liecina, ka Labklājības ministrijas uzsāktais darbs, lai no 2018.gada Latvijā būtu specializētās audžuģimenes, ir nepieciešams. Specializētā audžuģimene būs īpaši apmācīti cilvēki, kuri nodrošinās bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi. Lai to īstenotu nepieciešamagan izglītības un atbalsta pakalpojumu pilnveide, gan cieša starpnozaru un starpsektoru sadarbība, kā arī stabils un paredzams finansiālais un sociālais nodrošinājums.
„Audžuģimenes pilda ne tikai ģimenes funkciju, nereti viņi ir arī aprūpētāji, skolotājiun sociālais atbalsts. Katram bērnam ir savs stāsts un pieredze, un reizēm nepieciešama dubulta pacietība, izpratne un īpaša palīdzība. Tāpēc plānots pilnveidotārpusģimenes aprūpi, pakāpeniski palielināt finansiālo atbalstu, kā arī izveidot stabilu sistēmu sociālam nodrošinājumam,” norādīja Labklājības ministrs Jānis Reirs.
Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone uzsvēra, ka katra bērna visdabiskākā vajadzība ir augt ģimenē, īpaši bērni līdz trīs gadu vecumam.
Pētījums „Drošu ģimeni Latvijas bērniem” notika no šī gada marta līdz jūlijam, aptaujājot 417 no 585 Latvijas audžuģimenēm. Tā mērķis bija noskaidrot, noskaidrot, ar kādam grūtībām audžuģimenes sastopas praksē, analizēt audžuģimeņu vajadzības atbalsta sistēmas pilnveidošanai, kā arī izpētīt audžuģimeņu specializāciju iespējas