Par pētījumu audžuģimeņu kustības veicināšanai

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ( turpmāk tekstā Aģentūra) OAK fonda finansētā projekta „Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros organizē pētījumu audžuģimeņu kustības veicināšanai Latvijā.
Projektā ietvertās aktivitātes – pētījuma mērķis ir apzināt potenciālās specializētās audžuģimenes, t.i. apzināt datus par Latvijas audžuģimenēm un noskaidrot gatavību un iespējas specializēties, kā arī nepieciešamo atbalsta sistēmas modeli efektīvai funkcionēšanai.
Pētījuma galvenie uzdevumi:
• Apzināt audžuģimeņu specializācijas fokusa teorētiskās un praktiskās iespējas un formulēt svarīgākos kritērijus;
• Identificēt audžuģimeņu kā aprūpes sistēmas iesaistītas puses un nošķirt institucionālās atbildības jomas starp iesaistītajiem; (stakeholders analysis)
• Izveidot esošo audžuģimeņu sociālo portretu un noteikt to specializācijas iespējamos virzienus;
• Identificēt audžuģimeņu apmācību vajadzības un apzināt dažāda veida atbalsta un supervīziju nepieciešamību (SVID analīze);
• Izvirzīt audžuģimeņu kvalitātes kritērijus un izstrādāt priekšlikumus to novērtēšanai.

Aptauja ir uzsākta no 2016.gada 26.marta.

Audžuģimeņu aptaujas dati sniegs Valsts institūcijām informatīvo pamatu un saistītos riskus, izstrādājot normatīvos aktus un ieviešot Latvijā Specializēto audžuģimeņu pakalpojumu. Iegūtie dati dos iespēju salīdzināt kāda vecuma bērni tiek uzņemti audžuģimenēs, kā arī noteikt to, ar kādām grūtībām saskarās savā darbā audžugimenes, pildot pienākumus. Apkopotie dati iezīmēs ģimeņu atbalsta nepieciešamo nodrošinājumu Latvijā.
SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/555815-vismaz_2030_audzugimenes_gada_atsakas_no_saviem_pienakumiem

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/petijums-no-bernunamos-dzivojosajiem-berniem-vairak-neka-13-ir-jaunaki-par-tris-gadiem-14158988

http://www.president.lv/pk/content/?art_id=24506

http://www.la.lv/valsts-izmanto-musu-entuziasmu/

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/555815-vismaz_2030_audzugimenes_gada_atsakas_no_saviem_pienakumiem

http://www.delfi.lv/news/national/politics/tiesibsarga-birojs-pasvaldibas-nemekle-iespeju-mazulim-nodrosinat-audzugimeni-vai-aizbildni.d?id=48155235

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/video-kads-ir-audzugimenes-portrets-latvija/

http://www.reitingi.lv/lv/news/politika/110781.htm