Raidījumu cikls par audžuģimeņu pieredzi

Sākot ar 2016.g. janvāra pirmās nedēļas nogali, Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sāk publikāciju sēriju „Iedrošinies palīdzēt” Latvijas Radio 2, kā arī portālos Delfi.lv un Calis.lv. Latvijas audžuģimenes stāstīs par savu motivāciju, pieredzi, ieguvumiem un iespējamiem riskiem, pieņemot ģimenē audžubērnus. Šie pieredzes stāsti, iespējams, liks pārskatīt vairākus stereotipus par motīviem, priekšdarbiem un apstākļiem izvēloties pieņemt ģimenē audžubērnu. Tomēr pats galvenais uzdevums ir palīdzēt izšķirties par šo soli cilvēkiem, kuri varbūt ir domājuši, bet dažādu apstākļu un neziņas dēļ nav iedrošinājušies pieņemt audžubērnus.
Audžuģimeņu pieredzes stāsti medijos ir lielāka projekta „ Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” daļa, kuru realizē nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” kopā ar Šveices fondu OAK. Darba galvenais uzdevums ir operatīvi un adekvāti nodrošināt ģimenes vidi Latvijas bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Projekta institucionālais pamats balstās uz Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2014. – 2020. gadam un Labklājības Ministrijas izstrādātajām vadlīnijām.
Latvijas audžuģimeņu pieredzes stāsti būs dzirdami Latvijas Radio 2 sestdienās , sākot no 9. janvāra plkst. 9.30. un portālā delfi.lv.